Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurecaràcter primitiu compartit (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
veuredisc primitiu de Bardeen (DEM)
 embriologia
veuregangli ilíac primitiu (DEM)
 immunologia
 Ã²rgans i sistemes
veuremagma primitiu (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
 roques metamòrfiques
veureou primitiu (DEM)
 embriologia
veureplexe carotidi primitiu (DEM)
 angiologia
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veurePrimitiu (DGEOL)
 geologia històrica
veurePrimitiu (TTG)
 geologia
veurerelleu primitiu (DGEOL)
 geomorfologia estructural
veureterrenys primitius (DGEOL)
 geologia històrica
Cerca primitiu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

caràcter primitiu compartit m.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
En cladisme, caràcter compartit per dos o més organismes, o tàxons, i heretat d’un antecessor comú molt antic.
en shared primitive character
es carácter primitivo compartido

disc primitiu de Bardeen m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Estructura embrionària que origina el lligament intervertebral.
Sin. compl.: disc de Bardeen

gangli ilíac primitiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
òrgans i sistemes
Cadascun dels cinc o set ganglis situats al voltant dels vasos ilíacs primitius. Es reparteixen en tres grups: l’extern, situat per fora de l’artèria, a la vora interna del psoes; el mitjà, posterior als vasos; i l’intern o grup del promontori, situat per dintre de l’artèria.

magma primitiu m.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
roques metamòrfiques
Magma primari.

ou primitiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Ou en els primers temps del seu desenvolupament.

plexe carotidi primitiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Plexe simpàtic que acompanya l’artèria caròtide primitiva, format per fibres procedents del gangli cervical mitjà.

Primitiu m. obs.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Terme estratigràfic proposat per G. Arduino (1760), el qual seguia el Secundari i el Terciari.
V. t.: Gang-gebürge f., Urgebirge f., relleu primitiu m., terrenys primitius m. pl.
en Primitive
es Primitivo
fr Primitif

Primitiu m. obs.
Una taula dels temps geològics
geologia
El terreny Primitiu fou la divisió més baixa de les tres que proposà G. Arduino (1760) al qual seguia el Secundari i el Terciari; i és l'equivalent, en certa manera, de les Gang-gebürge de J. G. Lehmann (1756) i de les Urgebirge de A. G. Werner (1787). Encara que sigui amb molta d'imprecisió, aquests terrenys primitius correspondrien al Precambrià i a una part indefinida del Paleozoic inferior. Aquest Paleozoic inferior, però, esdevindria més tard els 'terrenys de transició' o les Übergangsgebirge wernerianes. Les roques primitives, segons Arduino, eren els esquists, els granits i els basalts que formaven el nucli de les grans muntanyes.
V. t.: Terrenys Primitius c. nom. m. pl., Precambrià1 m., Gang-gebürge f. pl., Urgebirge f. pl.
en Primitive subst.
es Primitivo m.
fr Primitif m.

relleu primitiu m.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
Relleu estructural creat per l’activitat interna de l’escorça terrestre, sigui pel vulcanisme, sigui per la tectònica; per ex., un escarpament de falla, un corrent de lava.
Ant.: relleu derivat m.
Sin. compl.: relleu original m.
en primitive relief
es relieve primitivo
fr relief primitif

terrenys primitius m. pl. obs.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Urgebirge.