Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurelepròleg -òloga (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 professions
veureprolepsi (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 semiologia
veureprolepsi (DEM)
 salut mental
veureprolepsi (IEL)
 estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
veureprolèptic -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
 malalties i sĂ­ndromes
 salut mental
 semiologia
veureproleptotè (DEM)
 citologia
 genètica
veureproletari | proletĂ ria1 (DJC)
 dret
veureproletari | proletĂ ria2 (DJC)
 dret romĂ 
veureproletari | proletĂ ria3 (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureproleucòcit (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoterĂ pia
Cerca prole a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

lepròleg -òloga m. i f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
professions
Metge versat en la lepra.

prolepsi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
semiologia
Aparició d’algun fenomen patològic abans que s’esperava.

prolepsi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Coneixement anticipat d’alguna cosa.

prolepsi f.
IntroducciĂł als estudis literaris
estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
en prolepsis subst.
es prolepsis f.

prolèptic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
malalties i sĂ­ndromes
salut mental
semiologia
Relatiu o pertanyent a la prolepsi.

proleptotè m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
genètica
Període d’iniciació del leptotè, en el qual els cromosomes són molt fins, molt difícils d’observar.

proletari | proletĂ ria1 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Relatiu a la categoria dels treballadors assalariats.
Ex.: En el segle xix es passà d’una societat estamental a una societat proletària.
es proletario | proletaria

proletari | proletĂ ria2 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
En l’antiga Roma, ciutadà o ciutadana de la classe més humil, sense propietat, que es considerava que no podia prestar cap altre servei a l’Estat sinó tenir fills.
es proletario | proletaria

proletari | proletĂ ria3 m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret del treball i de la seguretat social
Treballador o treballadora assalariat.
Ex.: El respecte als drets dels proletaris sempre ha estat un tema d’actualitat.
es proletario | proletaria

proleucòcit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoterĂ pia
Precursor dels leucòcits. Mot en desús per imprecís.