Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 25 (242 registres)
veureàcid propiònic (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 medicina preventiva i salut pĂşblica
 microbiologia i patologia infecciosa
 quĂ­mica
veureacte propi (DJC)
 dret civil
veureactuar en nom propi (DJC)
 dret
veureadquisició d’una propietat (DJC)
 dret civil
veureadquisiciĂł de la propietat (DJC)
 dret civil
veurealcohol isopropĂ­lic (DEM)
 quĂ­mica
veurealcohol isopropĂ­lic per a friccions (DEM)
 dermatologia
 farmacologia
 quĂ­mica
veurealcohol n-propĂ­lic (DEM)
 quĂ­mica
veureamb fur propi o especial (DJC)
 dret
veureamb la pròpia mà (DJC)
 dret
Cerca propi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àcid propiònic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
medicina preventiva i salut pĂşblica
microbiologia i patologia infecciosa
quĂ­mica
Àcid propanoic, de fórmula CH3CH2COOH, àcid monocarboxílic saturat. Tant l’àcid com les seves sals són emprats com a additius alimentaris conservadors, sobretot com a inhibidors de la floridura en el pa.

acte propi c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Acte jurídic que fa impossible l’admissió legal d’una pretensió posterior que contradigui el sentit d’aquell acte.
es acto propio

actuar en nom propi c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Una persona, representar-se personalment.
Ex.: Cal indicar si la persona interessada actua en nom propi o mitjançant un representant.
Sin. compl.: obrar per si mateix c. v.
es obrar por sĂ­ mismo

adquisició d’una propietat c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Possessió del dret de fruir i disposar d’una cosa amb les úniques limitacions que les lleis estableixen.
V. t.: propietat3 f.
es adquisiciĂłn de una propiedad

adquisiciĂł de la propietat c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Obtenció del dret real que atorga totes les facultats d’aprofitament i de disposició al seu titular.
es adquisiciĂłn de la propiedad

alcohol isopropĂ­lic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
2-Propanol, lĂ­quid incolor, emprat com a solvent.
Sin. compl.: isopropanol

alcohol isopropĂ­lic per a friccions m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
farmacologia
quĂ­mica
Mescla d’alcohol isopropílic i d’aigua, emprada com a rubefaent.

alcohol n-propĂ­lic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Líquid incolor, amb una olor típica d’alcohol, emprat com a solvent de resines.

amb fur propi o especial loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Aforat.
Ex.: Actualment hi ha molts diputats amb fur propi o especial. Tenia competències en matèria penal sobre delictes comesos per persones amb fur propi o especial.
Sin. pref.: aforat | aforada1 adj.
es aforado | aforada

amb la pròpia mà loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Personalment1.
Ex.: Els xecs sempre s’han de signar amb la pròpia mà.
Sin. pref.: personalment1 adv.
es de propio puño, de puño y letra, personalmente