Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureaprovar1 (DJC)
 dret
veureaprovar2 (DJC)
 dret públic
veurecomprovar (DJC)
 dret
veurecomprovar (DPF)
 transport ferroviari
veureprovar1 (DJC)
 dret
veureprovar2 (DJC)
 dret penal
veurereprovar (DJC)
 dret
Cerca provar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aprovar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Qui està facultat per a fer-ho, declarar bona, acceptable o justa {una cosa} a uns efectes determinats.
Ex.: El jutge ha aprovat l’acomiadament dels cent cinquanta treballadors de l’empresa.
Sin. compl.: tenir per bé c. v.
es aprobar, tener a bien

aprovar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
La censura eclesiàstica o una altra autoritat, donar l’autorització per a publicar {una obra}.
Ex.: La censura va aprovar, finalment, la publicació del llibre.
es aprobar

comprovar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Verificar.
Ex.: L’advocat ha comprovat els antecedents del seu client.
Sin. pref.: verificar v. tr.
es comprobar

comprovar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Aparèixer en el tauler de comandament dels senyals, agulles, etc., un senyal que confirmi que l’ordre donada s’ha acomplert.
es comprobar

provar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Sotmetre {algú o alguna cosa} a certes experiències per a apreciar-ne el valor, les qualitats, si és com cal.
Ex.: Provaren els candidats per veure quin era més adequat per al càrrec. El delinqüent havia provat diversos mètodes per a cometre el delicte.
es probar

provar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
En un plet, establir la veritat {de l’afirmació feta, de l’argumentació presentada} adduint fets, testimonis, raons o documents.
Ex.: L’advocat defensor s’esforçava a provar la innocència de l’acusat.
Sin. compl.: demostrar v. tr.
es demostrar

reprovar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Condemnar {un acte, un comportament o una conducta} com a dolent.
Ex.: Els veïns del barri han reprovat el comportament de l’alcalde davant la problemàtica social.
Sin. compl.: anatematitzar2 v. tr.
V. t.: clarificar v. tr.
es reprobar