Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (33 registres)
veureal·lopsicosi (DEM)
 malalties i síndromes
 psiquiatria
veureautopsicosi (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
 psiquiatria
veurefarmacopsicosi (DEM)
 farmacologia
 salut mental
veuregeriopsicosi (DEM)
 geriatria
 salut mental
veurehiperpsicosi (DEM)
 salut mental
veurehipopsicosi (DEM)
 neurologia
 salut mental
 semiologia
veurehipopsicosi (DEM)
 neurologia
 salut mental
 semiologia
veuremetapsicosi (DEM)
 salut mental
veurenefelopsicosi (DEM)
 salut mental
veureparapsicosi (DEM)
 salut mental
 semiologia
Cerca psicosi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

al·lopsicosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
psiquiatria
Psicosi caracteritzada per trastorns en la percepció de fenòmens exteriors (al·lucinacions i il·lusions), sense alteració de les facultats motores.

autopsicosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
psiquiatria
Psicosi en la qual predominen les pertorbacions del jo.

farmacopsicosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
salut mental
Terme de Southard que designa qualsevol trastorn mental degut a l’alcohol, les drogues o les metzines.

geriopsicosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
geriatria
salut mental
Denominació genèrica dels desordres mentals senils i presenils.

hiperpsicosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Augment excessiu de l’activitat mental, fluïdesa de pensament.

hipopsicosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
semiologia
Disminució de l’activitat mental, de la facultat de pensar.

hipopsicosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
semiologia
Psicosi moderada.

metapsicosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Estat anímic en què es manifesten forces psíquiques ultranormals.

nefelopsicosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Interès morbós, obsessiu, pels núvols.
en nephelopsychosis

parapsicosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
semiologia
Trastorn mental lleu o transitori.