Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureantipsiquiatria (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitĂ ries
 psiquiatria
veuregeropsiquiatria (DEM)
 geriatria
 psiquiatria
veureneuropsiquiatria (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
veureortopsiquiatria (DEM)
 pediatria
 salut mental
veurepaidopsiquiatria (DEM)
 pediatria
 psiquiatria
veurepsiquiatria biològica (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 salut mental
veurepsiquiatria cultural (DEM)
 psiquiatria
 salut mental
veurepsiquiatria de la comunitat (DEM)
 salut mental
veurepsiquiatria dinĂ mica (DEM)
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurepsiquiatria forense (DEM)
 psiquiatria
 salut mental
Cerca psiquiatria a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

antipsiquiatria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
psiquiatria
Moviment psiquiàtric nascut a Anglaterra durant la dècada 1960-70 com a denúncia de les bases de la psiquiatria clàssica. El seu principi bàsic considera la malaltia mental com un fenomen sociogenètic i, per tant, hom estén la seva denúncia a l’organització de la societat i dels sistemes ideologicopolítics, i rebutja l’existència de malalties mentals: la simptomatologia psicòtica és un alliberament enfront d’una societat alienant on viuen els individus considerats normals que, en realitat, estan atrapats pel sistema. L’antipsiquiatria rebutja també la dinàmica intrapsíquica de la malaltia, els factors biològics i la mateixa teràpia psiquiàtrica, i basa el seu tractament en un canvi de les estructures socials, on han de desaparèixer els vincles d’autoritat, de poder, d’opressió i de marginació social. Per tant, és improcedent tractar el malalt violentament amb sistemes de contenció física (camisa de força) o psíquica (fàrmacs psicotròpics); el règim de manicomi, atès que segrega el malalt, n’impedeix la possibilitat de reinserció.

geropsiquiatria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
geriatria
psiquiatria
Branca de la psiquiatria dedicada a l’estudi de les malalties mentals en els vells.

neuropsiquiatria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
Branca de la patologia que s’ocupa del conjunt de malalties del sistema nerviós, compreses aquelles que no tenen una base orgànica demostrable.

ortopsiquiatria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pediatria
salut mental
Enfocament interdisciplinari que combina la psiquiatria, la psicologia, la pediatria i d’altres disciplines afins en la prevenció i el tractament precoç dels trastorns mentals, especialment dels infants i els adolescents.

paidopsiquiatria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pediatria
psiquiatria
Part de la psiquiatria que té per objecte l’estudi i el tractament dels trastorns mentals de la infància.
Sin. compl.: pedopsiquiatria, psiquiatria infantil

psiquiatria biològica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
salut mental
Branca de la psiquiatria que estudia el paper dels factors físics, químics i neurològics en l’etiologia, la manifestació i el tractament dels desordres mentals.

psiquiatria cultural f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
salut mental
Branca de la psiquiatria social dedicada a l’estudi de la relació entre trastorn mental i ambient cultural.

psiquiatria de la comunitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Branca de la psiquiatria social dedicada a la cooperació amb les comunitats i a la prevenció dels trastorns mentals. Propugna el tractament precoç dels desordres i de les desviacions tal com es desenvolupen dins el si de la comunitat i no tal com es presenten a les grans institucions psiquiàtriques centralitzades.

psiquiatria dinĂ mica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
AplicaciĂł de la psicoanĂ lisi a la psiquiatria.
Sin. compl.: psiquiatria analĂ­tica, psiquiatria psicoanalĂ­tica

psiquiatria forense f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
salut mental
Psiquiatria aplicada als problemes i als procediments legals, judicials o correccionals.
Sin. compl.: psiquiatria legal