Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurequimera (DEM)
 embriologia
 genètica
 hematologia i hemoterĂ pia
veurequimera (DAGRIC)
 agricultura
veurequimera heteròloga (DEM)
 embriologia
 genètica
veurequimera homòloga (DEM)
 embriologia
 genètica
veurequimera immunitĂ ria (DEM)
 embriologia
 genètica
 immunologia
 veterinĂ ria
veurequimera isòloga (DEM)
 embriologia
 genètica
veurequimera per irradiaciĂł (DEM)
 genètica
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
Cerca quimera a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

quimera f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
genètica
hematologia i hemoterĂ pia
Individu que és portador de caràcters propis de dos o més genotips distints, provinents de zigots diferents. Es pot produir una transferència embrionària de teixit hematopoètic entre dos bessons dizigòtics, i això fa que un individu pugui presentar més d’un tipus de teixit sanguini. També es pot produir artificialment, quan un organisme es desenvolupa a partir de porcions combinades de diferents embrions o quan es forma havent rebut cèl·lules o teixits d’un altre organisme.
de Chimäre
en chimera
es quimera
fr chimère
it chimere

quimera f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Individu vegetal mixt format per via vegetativa a partir del cal·lus d’un empelt.
es quimera f.

quimera heteròloga f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
genètica
Quimera en la qual les cèl·lules o els teixits estranys provenen d’un organisme d’espècie diferent.

quimera homòloga f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
genètica
Quimera en la qual les cèl·lules o els teixits estranys provenen d’un organisme de la mateixa espècie, però de diferent genotip.

quimera immunitĂ ria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
genètica
immunologia
veterinĂ ria
Animal al qual, immediatament després de néixer, i, per tant, quan encara té un estat immunitari immadur, hom injecta cèl·lules limfoides vives d’un donador genèticament diferent, que són acceptades com a pròpies, adquirint així una immunotolerància permanent enfront de tots els antígens del donador.

quimera isòloga f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
genètica
Quimera en la qual les cèl·lules o els teixits estranys provenen d’un altre organisme de la mateixa espècie i d’igual genotip (un bessó idèntic).

quimera per irradiaciĂł f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
Organisme o animal adult, del qual han estat destruïts el teixit limfoide i el mieloide mitjançant radiacions, per, a continuació, tornar a colonitzar-los emprant cèl·lules d’un donador homòleg.