Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureaqüitard (DGEOL)
 hidrogeologia
veureaqüitard (DCA)
 geologia
veureaqüitard (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veuredret de lluir i quitar (DJC)
 dret
veurequitar1 (DJC)
 dret públic
veurequitar2 (DJC)
 dret públic
veurequitar3 (DJC)
 dret públic
veurequitar4 (DJC)
 dret públic
veurequitar-se (DJC)
 dret públic
Cerca quitar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aqüitard m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Aqüífer que transmet l’aigua molt lentament.
en aquitard
es acuitardo
fr aquitard

aqüitard m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Formació geològica que transmet l’aigua molt lentament.
en aquitard subst.
es acuitardo m.
fr aquitard m.

aqüitard m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Formació geològica que retarda la transmissió d’aigua, si bé no impedeix el flux d’aigua des de o a un aqüífer subjacent o adjacent. No proporciona aigua a pous o a deus, però serveix com a unitat d’emmagatzematge d’aigua per a la capa freàtica.
en aquitard
es acuitardo
fr aquitard
gl acuitardo
pt aquitardo

dret de lluir i quitar c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Facultat que es reserva el venedor o venedora d’un bé a carta de gràcia de poder adquirir la cosa venuda pel mateix preu de la venda.
es censo al quitar

quitar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Fer quiti o alliberar {algú} d’una obligació pecuniària.
Ex.: Arribaren a un acord amb ell perquè els quités del deute.
es quitar

quitar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Rescabalar o pagar prou per a compensar una despesa feta.
Ex.: L’acomiadaren i, consegüentment, l’hagueren de quitar. Les vendes de l’empresa no quitaven: amb els beneficis obtinguts tan sols podien pagar els treballadors.
es pagar, compensar

quitar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Desempenyorar o recobrar {una cosa empenyorada} pagant la quantitat estipulada per a redimir-la.
Ex.: Un cop havien recuperat l’estabilitat econòmica familiar, pogueren quitar el cotxe.
es quitar

quitar4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Redimir, rescatar o posar en llibertat {una persona} pagant per ella.
Ex.: El rei quità alguns esclaus per a incorporar-los al seu servei.
es redimir

quitar-se v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret públic
Esdevenir quiti.
Ex.: L’empresa tenia tants deutes que li fou impossible quitar-se.
es librarse