Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureamputació de Farabeuf (DEM)
 cirurgia
veureFarabeuf, Louis Hubert (DEM)
 ep√≤nims
veureluxació de Farabeuf (DEM)
 traumatologia i ortop√®dia
veuremaniobra de Farabeuf (DEM)
 √≤rgans i sistemes
 t√®cniques diagn√≤stiques i de tractament
 traumatologia i ortop√®dia
veureseparador de Farabeuf (DEM)
 cirurgia
 material m√®dic i ortop√®dic
 odontoestomatologia
veuretriangle de Farabeuf (DEM)
 angiologia
 neurologia
 √≤rgans i sistemes
Cerca rabeu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amputació de Farabeuf f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Amputació de l’extremitat inferior a nivell de la cama, en el lloc d’elecció, amb un gran penjall extern.

Farabeuf, Louis Hubert n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Cirurgià francès, 1841-1910.
V.: amputació de Farabeuf f., separador de Farabeuf m., triangle de Farabeuf m.

luxació de Farabeuf f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
traumatologia i ortopèdia
Luxació metacarpofalàngica posterior del polze.

maniobra de Farabeuf f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
Antic mètode per a determinar la posició de l’apòfisi coracoide en les lesions traumàtiques de l’articulació del muscle.

separador de Farabeuf m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
material mèdic i ortopèdic
odontoestomatologia
Làmina metàl·lica estreta i llarga doblegada en ambdós extrems.

triangle de Farabeuf m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Triangle situat a la cara lateral del coll, limitat per la vena jugular interna, el tronc venós tirolinguofacial i el nervi hipoglòs. La seva àrea correspon a la cara anteroexterna de la caròtide externa.