Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureantiraquític (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 farmacologia
 √≤rgans i sistemes
 traumatologia i ortop√®dia
veureantiraquític -a (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 √≤rgans i sistemes
 traumatologia i ortop√®dia
veurecoxa vara raquítica (DEM)
 anatomia
 pediatria
 traumatologia i ortop√®dia
veureescolioraquític -a (DEM)
 endocrinologia i nutrici√≥
 fisioter√†pia
 traumatologia i ortop√®dia
veureescolioraquític -a (DEM)
 endocrinologia i nutrici√≥
 fisioter√†pia
 traumatologia i ortop√®dia
veuremicroestructura traquítica (DGEOL)
 petrologia end√≤gena: processos i estructures
veurenanisme raquític (DEM)
 conceptes generals i de suport
 traumatologia i ortop√®dia
veureraig antiraquític (DEM)
 f√≠sica
veureraquític -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
 malalties i s√≠ndromes
 √≤rgans i sistemes
veurerosari raquític (DEM)
 √≤rgans i sistemes
 pediatria
 semiologia
 traumatologia i ortop√®dia
Cerca raquític a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

antiraquític m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
farmacologia
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Medicament o agent que combat el raquitisme.

antiraquític -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Que evita o combat el raquitisme.

coxa vara raquítica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
pediatria
traumatologia i ortopèdia
Coxa vara que apareix en el raquitisme, bilateral sempre amb lesions metafisials i cervicotrocanterianes.

escolioraquític -a m. i f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
fisioteràpia
traumatologia i ortopèdia
Persona que pateix d’escoliosi i de raquitisme.

escolioraquític -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
fisioteràpia
traumatologia i ortopèdia
Relatiu o pertanyent a l’escoliosi i al raquitisme.

microestructura traquítica f.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Microestructura microlítica pilotàxica que presenta els micròlits de sanidina en disposició fluidal.
en trachytic microstructure
es microestructura traquítica
fr microstructure trachytique

nanisme raquític m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
traumatologia i ortopèdia
Nanisme disharmònic secundari a les alteracions raquítiques de l’esquelet.

raig antiraquític m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
Raig ultraviolat de longitud d‚Äôona compresa entre 2 700 i 3 020 Å.

raquític -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
malalties i síndromes
òrgans i sistemes
Relatiu o pertanyent al raquitisme.

rosari raquític m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
pediatria
semiologia
traumatologia i ortopèdia
Manifestació de raquitisme consistent en unes nodositats en sèrie al llarg de la unió de les costelles amb els cartílags costals.
Sin. compl.: rosari costal