Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (113 registres)
veureactitud cerebel·losa (DEM)
 neurologia
veureala del lobel central del cerebel (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureangle pontocerebel·lós (DEM)
 anatomia
 neurologia
veureartèria cerebel·losa anteroinferior (DEM)
 angiologia
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
 otorinolaringologia
veureartèria cerebel·losa posteroinferior (DEM)
 angiologia
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureartèria cerebel·losa superior (DEM)
 angiologia
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureatàxia cerebel·losa (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureatàxia cerebel·losa adquirida (DEM)
 neurologia
 semiologia
 traumatologia i ortopèdia
veureatàxia cerebel·losa hereditària (DEM)
 genètica
 malalties i síndromes
 neurologia
veureatròfia cerebel·loolivar familiar de Holmes (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
Cerca rebel a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actitud cerebel·losa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Contracció tònica generalitzada, típica de les lesions cerebel·loses, amb opistòton, rigidesa de nuca, flexió de braços i extensió de cames.

ala del lobel central del cerebel f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les dues prolongacions laterals, dreta i esquerra, del lobel central del cerebel.
Sin. compl.: ala del cerebel

angle pontocerebel·lós m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
neurologia
Angle díedre obert cap endavant i enfora format per la unió de la cara anterolateral dels hemisferis cerebel·losos i la cara lateral de la protuberància anular (pont del Varoli). Limita amb la paret òssia un compartiment petit anomenat regió pontocerebel·losa.
Sin. compl.: angle cerebel·lopòntic

artèria cerebel·losa anteroinferior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Origen, basilar; branques, laberíntica; distribució, part anterior de la cara inferior del cerebel.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria cerebel·losa posteroinferior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Origen, vertebral (branca major); branques, interna i externa; distribució, cara inferior del cerebel, bulb, plexe coroide del quart ventricle.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria cerebel·losa superior f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Origen, basilar; branques, interna, externa; distribució, cara superior del cerebel, vermis cerebel·lós, cos pineal, piamàter, vel bulbar anterior, plexe coroide del tercer ventricle.
Vegeu Taula de les artèries.

atàxia cerebel·losa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Atàxia que és deguda a una falla del sistema cerebel·lós. Es caracteritza perquè el malalt —quan camina amb els ulls tancats— presenta lateropulsació homolateral.

atàxia cerebel·losa adquirida f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
semiologia
traumatologia i ortopèdia
Atàxia que s’instaura a conseqüència d’una lesió (inflamatòria, hemorràgica, etc.) del sistema cerebel·lós.

atàxia cerebel·losa hereditària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
malalties i síndromes
neurologia
Afecció deguda a l’atròfia del cerebel o de les seves connexions; va acompanyada de trastorn del llenguatge, nistagme i hiperreflèxia patel·lar.
Sin. compl.: atàxia de Marie, malaltia de Marie, síndrome de Nonne, síndrome de Nonne-Marie

atròfia cerebel·loolivar familiar de Holmes f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Vegeu atròfia cerebel·losa cortical de predomini vermià.