Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 202 (2.014 registres)
veurea cĂ rrec de1 (DJC)
 dret
veurea cĂ rrec de2 (DJC)
 dret
veurea correcuita (DJC)
 dret
veurea frec de roba1 (DJC)
 dret
veurea frec de roba2 (DJC)
 dret
veurea la discreciĂł de (DJC)
 dret
veurea la recerca de (DJC)
 dret
veurea tĂ­tol precari (DJC)
 dret
veureabscés anorectal (DEM)
 anatomia patològica
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureabscés isquiorectal (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
Cerca rec a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a cĂ rrec de1 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Sota la responsabilitat de.
Ex.: L’organització de la jornada és a càrrec del vocal d’activitats. Pots deixar el deute al nostre càrrec, ja passarem a pagar en sortir de la reunió. Té dos nens al seu càrrec i no pot assumir més responsabilitats. A la sol·licitud heu d’escriure quantes persones teniu al vostre càrrec.
Sin. compl.: a cura de loc. prep., sota la cura de loc. prep.
es a cargo de

a cĂ rrec de2 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Sota la responsabilitat econòmica de.
Ex.: Les factures són a càrrec de l’empresa. Durant vint anys he tingut quaranta persones al meu càrrec i mai no havia rebut cap queixa. Té dos nens al seu càrrec i no pot assumir més responsabilitats. A la sol·licitud heu d’escriure quantes persones teniu al vostre càrrec. Les despeses d’enviament són al teu càrrec.
Sin. compl.: a compte de loc. prep., a compte i risc de loc. prep., a costa de2 loc. prep., a costes de loc. prep., a costes i despeses de loc. prep., a despesa de loc. prep., a despeses de loc. prep., a expenses de loc. prep., de compte i risc de loc. prep., per compte de loc. prep.
es a cargo de, a costa de, a expensas de, de cuenta y riesgo, por cuenta de

a correcuita loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb presses o sense dedicar-hi el temps necessari.
Ex.: L’advocat redactà la demanda a correcuita.
Sin. compl.: a cuitacorrents loc. adv., corrents adv.
es a toda prisa

a frec de roba1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb la base de l’arma a una distància de la pell inferior o igual a l’abast de la flama que surt del canó.
Ex.: L’autòpsia determinarà si el van disparar a frec de roba.
es a quemarropa

a frec de roba2 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Disparat amb la base de l’arma a una distància de la pell inferior o igual a l’abast de la flama que surt del canó.
Ex.: La vĂ­ctima presentava un tret a frec de roba.
es a quemarropa

a la discreciĂł de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Segons el voler de.
Ex.: La normativa sobre el tractament dels residus perillosos es deixa a la discreciĂł de les autonomies.
Sin. compl.: a l’arbitri de2 loc. prep., a la mercè de loc. prep., a mercè de loc. prep.
es a merced de

a la recerca de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En cerca de.
Ex.: Ha rellegit els informes a la recerca d’algun detall que l’ajudi a resoldre el cas.
Sin. pref.: en cerca de loc. prep.
es en busca de, a la busca de

a tĂ­tol precari loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Que, prestat o concedit a algĂş, ha de ser tornat o lliurat a qui ho ha prestat o cedit.
Ex.: L’ajuntament ens ha concedit l’ús a títol precari d’una de les seves sales.
es a precario

abscés anorectal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Supuració dels teixits que envolten el canal anal i el recte inferior, generalment produïda per estafilococs, colibacils i, més rarament, per estreptococs i pròteus. En la majoria dels casos hom considera que la infecció s’origina en les criptes de Morgagni (criptitis) i en les glàndules de la túnica mucosa rectal. Des d’aquest punt inicial es formaria un abscés interesfinteral que es propagaria en una o diverses direccions: abscés perianal, isquiorectal, submucós i pelvirectal. A vegades els abscessos isquiorectals i pelvirectals presenten una propagació perirectal fins a l’altre costat: abscés de ferradura. Els abscessos anorectals tenen, en general, tendència a fistulitzar-se (fístula anal). La predisposició més important als abscessos anorectals i a les fístules anals és la malaltia de Crohn.

abscés isquiorectal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Abscés anorectal, extraesfinteral, localitzat a la fossa isquiorectal, originat a partir d’una infecció perianal o bé d’un abscés pelvirectal superior que travessi l’elevador de l’anus.
Sin. compl.: abscés pelvirectal inferior