Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veurereclamar1 (DJC)
 dret públic
veurereclamar (DPF)
 transport ferroviari
veurereclamar2 (DJC)
 dret processal
veurereclamar3 (DJC)
 dret
Cerca reclamar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

reclamar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Exigir {una cosa a la qual hom té dret}.
Ex.: Els hereus reclamaven la seva part de l’herència. Ha reclamat una indemnització per danys i perjudicis. Els reclamaven el pagament de les factures endarrerides.
es reclamar

reclamar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Exigir alguna cosa o servei a què es té dret i també fer constar alguna deficiència del que s’ha rebut.

reclamar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Un jutge o jutgessa o una altra autoritat, demanar {una causa}, o bé cridar o citar {una persona sotmesa a la justícia}.
Ex.: El jutge el reclamà com a imputat en el cas.
es reclamar

reclamar3 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Algú, protestar contra tot allò que creu injust o no satisfactori per obtenir una reparació.
Ex.: Reclamaran contra els acomiadaments de més de cent treballadors de l’empresa. Els familiars reclamaven en favor de l’acusat. El lletrat reclamà contra la decisió del jutge.
es reclamar