Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veurecaixa de recollida (VOCFOR)
 obres de f√†brica
veurecentre de recollida i descontaminaci√≥ de vehicles fora d‚Äô√ļs (DCA)
 residus
veurecentre de recollida i transferència (DCA)
 residus
veurecontenidor de recollida selectiva (DCA)
 residus
veurepou de recollida (VOCFOR)
 obres de f√†brica
veurerecollida de lixiviats (DCA)
 residus
veurerecollida de residus (DCA)
 residus
veurerecollida de residus (DJC)
 dret ambiental
veurerecollida selectiva (DCA)
 residus
veurerecollida selectiva (DJC)
 dret ambiental
Cerca recollida a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

caixa de recollida c. nom. f.
Vocabulari forestal
obres de fàbrica
Sin. pref.: arqueta1 f.

centre de recollida i descontaminaci√≥ de vehicles fora d‚Äô√ļs m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Instal¬∑laci√≥ on es recullen, emmagatzemen i descontaminen vehicles fora d‚Äô√ļs, amb la finalitat de lliurar-los, amb els seus residus, a gestors autoritzats.
V. t.: centre de recuperaci√≥ de vehicles fora d‚Äô√ļs m.
es centro de recogida y descontaminación de vehículos fuera de uso m.
fr centre de collecte et de décontamination des véhicules hors d’usage m.

centre de recollida i transferència m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: CRT
residus
Instal·lació en què es classifiquen i s’emmagatzemen temporalment els residus abans de traslladar-los a una planta de valorització o de deposició de rebuigs. En els centres de recollida i transferència se solen tractar residus industrials.
en collection and transfer centre subst.
es centro de recogida y transferencia m.
fr centre de collecte et de transfert m.

contenidor de recollida selectiva m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Contenidor destinat a rebre exclusivament o separadament una √ļnica fracci√≥ de residus municipals, com ara vidre, paper, pl√†stic, mat√®ria org√†nica, piles, envasos o roba.
en selective collection container subst.
es contenedor de recogida selectiva m.
fr container de collecte sélective m.

pou de recollida c. nom. m.
Vocabulari forestal
obres de fàbrica
Sin. pref.: arqueta1 f.

recollida de lixiviats f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Procés de recollida i transport dels lixiviats que es generen en una instal·lació de tractament de residus, per mitjà del bombeig o per drenatge passiu per gravetat, fins a un dipòsit o una bassa de lixiviats.
en leachate collection subst.
es recogida de lixiviados f.
fr récupération des lixiviats f.

recollida de residus f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Conjunt d’operacions de càrrega, transport i descàrrega dels residus des que es dipositen als contenidors fins que arriben al centre de recollida i transferència o a la planta de tractament.
en waste collection subst.
es recogida de residuos f.
fr collecte des déchets f.

recollida de residus c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
V.: gestió de residus c. nom. f.

recollida selectiva f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Recollida separada de diferents fraccions de residus que formen part de les deixalles, com ara matèria orgànica, vidre, paper, plàstic, piles, olis, medicaments, etc., per tal de gestionar-les, també, de manera separada. La recollida selectiva es justifica tant per la qualitat de reciclables de determinats materials (vidre, paper) com per la toxicitat d’altres (piles, medicaments). La recollida selectiva afavoreix l’aprofitament dels residus, especialment des del punt de vista econòmic.
V. t.: àrea d’aportació f., deixalleria f.
en separate collection subst., selective collection subst.
es recogida selectiva f.
fr ramassage sélectif m.

recollida selectiva c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Recollida de diferents fraccions de residus que formen part de les deixalles per tal de gestionar-les de manera separada.
V. t.: gestió de residus c. nom. f., matèria orgànica c. nom. f.
es recogida selectiva