Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurecorregir (DJC)
 dret
veureregir (DPESCA)
 pesca
veureregir1 (DJC)
 dret
veureregir2 (DJC)
 dret
veureregir3 (DJC)
 dret
veureregir4 (DJC)
 història del dret
Cerca regir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

corregir v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Emmenar a la regla {un document legal o administratiu} o bé purgar-lo dels defectes, dels errors o de les imperfeccions, esmenar-lo o rectificar-lo.
Ex.: L’oposició ja ha presentat suggeriments per a corregir el document.
Sin. compl.: esmenar v. tr.
es corregir, subsanar

regir v. intr.
Diccionari de pesca
pesca
Respondre una embarcació a l’acció del timó.
es regir v. intr.

regir1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Tenir sota la pròpia direcció, governar o manar.
Ex.: El triumvirat regí el país durant anys. L’any 878 regia el monestir l’abat Ostofred.
es regir

regir2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Guiar o regular {alguna cosa}.
Ex.: Cal donar importància a les lleis que regeixen la societat.
es regir

regir3 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Una norma, una llei o una regla, ser vigents.
Ex.: Aquella llei no regeix des que morí el sobirà.
es regir

regir4 v. tr.
Diccionari jurídic
història del dret
Exercir o ocupar {un càrrec o ofici reial o municipal} sense ser-ne el titular.
Ex.: El regent regia el càrrec de governador en cas d’absència.
es regir