15 de juny de 2024
DICCIONARI DE PESCA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
IEC
Introducció Autors Àrees temàtiques Bibliografia Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
 
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta en línia de l’obra Diccionari de pesca, elaborat conjuntament per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears i per la Universitat de les Illes Balears. Es tracta d’un recull de més de 1400 termes relacionats amb la pesca i el mar en català i castellà.
Aquest diccionari forma part de la trilogia de diccionaris —juntament amb el Diccionari de ramaderia i el Diccionari d’agricultura— que Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears va posar a l’abast de la ciutadania l’any 2011. És fruit del treball que pretenia conservar la singularitat i la riquesa lèxica del llenguatge de la mar i, alhora, ser també un reconeixement als pescadors i amants de la mar en general, que contribueixen al manteniment del llenguatge pesquer.
 
2 Característiques de l’edició en línia
El treball de buidatge de l’obra ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
La informació mínima que té cada terme del diccionari és: entrada i categoria gramatical. D’altra banda, la major part de les entrades tenen definició i algunes també disposen de sinònims, notes i equivalents.
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d’una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra, per exemple, a a la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l’opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra escollida.
 
3 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia.
   b) Autors: apartat en el qual hi ha una llista dels autors que han elaborat aquest diccionari.
   c) Àrees temàtiques: apartat en el qual es recull l’arbre de camp que delimita l’abast temàtic del diccionari.
   d) Bibliografia: apartat en el qual es pot veure la llista d’obres usades per a l’elaboració d’aquest diccionari.
   e) Abreviacions: apartat que inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   f) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.
   g) Ajuda: apartat en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (magdalena.ramon@uib.cat).