Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureacció rescatable (DJC)
 dret mercantil
veurebrescat (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurebrescat (DAGRIC)
 agricultura
veurerescat (VOCFOR)
 permisos, infraccions
veurerescat (DJC)
 dret
veurerescat d’armes (VOCFOR)
 permisos, infraccions
veurerescatar1 (DJC)
 dret
veurerescatar2 (DJC)
 dret
Cerca rescat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acció rescatable c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Acció de caràcter temporal que en l’acord d’emissió inclou les bases per a efectuar-ne el rescat.
Sin. compl.: acció ad tempus c. nom. f.
es acción rescatable

brescat m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Conjunt d’alvèols, de diàmetres de l’ordre centimètric, a la superfície d’una roca que, per la seva disposició, recorda una bresca (Mallorca).
V. t.: alveolització f.

brescat m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Reixat sobre el qual es trepitja el raïm.
es enrejado m.

rescat m.
Vocabulari forestal
permisos, infraccions
fr rachat m.

rescat m.
Diccionari jurídic
dret
Preu del rescat.
Ex.: Els segrestadors demanen molts milions com a rescat.
es rescate

rescat d’armes c. nom. m.
Vocabulari forestal
permisos, infraccions

rescatar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Recobrar, per un preu convingut o per la força, {una persona o alguna cosa que l’enemic ens ha pres o que ha passat a mà d’altri}.
Ex.: Els mossos han rescatat els ostatges amb èxit.
es rescatar

rescatar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Pagar el rescat {d’un crèdit, d’una obligació o d’un gravamen}.
Ex.: Han rescatat la hipoteca de l’habitatge per a poder-ne disposar.
es redimir, rescatar