Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureresoldre (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureresoldre (DEM)
 farmacologia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureresoldre1 (DJC)
 dret
veureresoldre2 (DJC)
 dret públic
veureresoldre3 (DJC)
 dret penal
veureresoldre4 (DJC)
 dret processal
veureresoldre en apel·lació (DJC)
 dret penal
Cerca resoldre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

resoldre v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Descompondre una cosa reduint-la als seus elements constituents.

resoldre v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Fer desaparèixer una inflamació, gradualment sense supuració, per mitjà d’un producte o procediment resolutiu.

resoldre1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Prendre la determinació {de fer o no fer tal o tal cosa}.
Ex.: El jutge que instrueix el cas ha resolt que els fets podrien constituir un delicte.
V. t.: concloure2 v. tr., resoldre2 v. tr.
es resolver

resoldre2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Deixar sense efecte {un contracte, un conveni o un acord}.
Ex.: La part arrendadora només pot resoldre el contracte si avisa amb un mes d’antelació.
es resolver

resoldre3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Una autoritat judicial, prendre una resolució.
Ex.: L’audiència no resoldrà el recurs fins d’aquí a una setmana.
es resolver

resoldre4 v. intr.
Diccionari jurídic
dret processal
Pronunciar-se.
Ex.: El Parlament de Catalunya resoldrà demà sobre la qüestió dels radars.
Sin. pref.: pronunciar-se v. intr. pron.
es fallar, resolver

resoldre en apel·lació c. v.
Diccionari jurídic
dret penal
L’òrgan competent, emetre una resolució judicial a conseqüència d’un recurs d’apel·lació.
Ex.: La magistrada ha resolt en apel·lació la sentència.
es resolver en apelación