Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurecorrespondre1 (DJC)
 dret
veurecorrespondre2 (DJC)
 dret
veurecorrespondre’s (DJC)
 dret
veurerespondre1 (DJC)
 dret
veurerespondre (NOV)
 enginyeria
veurerespondre2 (DJC)
 dret processal
veurerespondre3 (DJC)
 dret processal
Cerca respondre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

correspondre1 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Dues coses, estar en relació de conformitat, de congruïtat o d’analogia mútues.
Ex.: La versió de l’acusat no corresponia a la de la víctima. La versió de l’acusat no corresponia amb la de la víctima.
Sin. compl.: correspondre’s v. intr. pron.
es corresponder

correspondre2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Pertocar per rang, per mèrit, per càrrec o per obligació.
Ex.: Corresponia a l’alcalde fer el parlament inaugural.
es corresponder

correspondre’s v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret
Correspondre1.
Ex.: La versió de l’acusat no es corresponia amb la de la víctima.
Sin. pref.: correspondre1 v. intr.
es corresponderse

respondre1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Contestar1.
Ex.: La secretària responia les cartes adreçades al director. Els testimonis respongueren les preguntes de l’advocat.
Sin. pref.: contestar1 v. tr.
es responder

respondre v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 79 de la quarta sèrie.
es responder v. tr.
fr répondre v. tr.
it rispondere v. intr.
oc respondre v.

respondre2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret processal
Contestar3.
Ex.: El detingut no respongué a les preguntes de la policia.
Sin. pref.: contestar3 v. intr.
es responder

respondre3 v. intr.
Diccionari jurídic
dret processal
Donar garantia d’una cosa.
Ex.: L’Estat ha de respondre del compliment dels terminis de les obres.
es responder