Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (73 registres)
veureabiotròfia retinal (DEM)
 malalties i s√≠ndromes
 neurologia
 oftalmologia
veureamotio retinae (DEM)
 oftalmologia
veureartèria central de la retina (DEM)
 angiologia
 oftalmologia
 √≤rgans i sistemes
veurearteriola de la retina (DEM)
 angiologia
 oftalmologia
 √≤rgans i sistemes
veurebastonet de la retina (DEM)
 oftalmologia
 √≤rgans i sistemes
veurecapa cerebral de la retina (DEM)
 oftalmologia
 √≤rgans i sistemes
veurecapa granulosa externa de la retina (DEM)
 oftalmologia
 √≤rgans i sistemes
veurecapa granulosa interna de la retina (DEM)
 oftalmologia
 √≤rgans i sistemes
veurecapa neuroepitelial de la retina (DEM)
 oftalmologia
 √≤rgans i sistemes
veurecapa plexiforme externa de la retina (DEM)
 neurologia
 oftalmologia
 √≤rgans i sistemes
Cerca retina a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abiotròfia retinal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
oftalmologia
Terme general per a un grup de malalties degeneratives de la retina, com la retinitis pigmentària i la idiòcia amauròtica familiar.

amotio retinae f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Despreniment de retina.

artèria central de la retina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
oftalmologia
òrgans i sistemes
Origen, oftàlmica o lacrimal; branques, nasal i temporal; distribució, retina.
Vegeu Taula de les artèries.
Sin. compl.: artèria de Zinn

arteriola de la retina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
oftalmologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les arterioles que, nascudes de l’artèria central de la retina, es distribueixen pel territori retinal, les maculars superior i inferior a la màcula i les nasal, temporal i medial a la resta de la membrana.

bastonet de la retina m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
òrgans i sistemes
Cadascun dels elements fotoreceptors de la retina. Discriminen quantitats mínimes de llum però són cecs pel que fa als colors. També discriminen formes i moviments, però no detalls fins (funció dels cons). Són responsables de la visió escotòpica (o nocturna). Hi ha gairebé 120.000 bastonets, situats, com els cons, en les capes més externes de la retina; falten a la fòvea. Contenen rodopsina, pigment derivat de la vitamina A, que capta la llum mitjançant un procés fotoquímic.
Sin. compl.: bastó de la retina
en rod cell

capa cerebral de la retina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
òrgans i sistemes
Conjunt de capes de la retina des de la plexiforme externa a la limitant interna.

capa granulosa externa de la retina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
òrgans i sistemes
Capa de la retina formada per la juxtaposició dels nuclis cel·lulars dels cons i dels bastons.
Sin. compl.: capa de les cèl·lules visuals, capa granulosa externa, capa nuclear externa

capa granulosa interna de la retina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
òrgans i sistemes
Capa de la retina que comprèn dues classes de cèl·lules: horitzontals, situades en la zona més externa, i bipolars, situades més internament i que connecten els cons i els bastons amb les cèl·lules ganglionars.
Sin. compl.: capa nuclear interna

capa neuroepitelial de la retina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
òrgans i sistemes
Conjunt de capes de la retina des de la pigmentària a la fibrosa de Henle.

capa plexiforme externa de la retina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
oftalmologia
òrgans i sistemes
Capa de la retina més aviat prima i d’aspecte fibril·lar, que és a la zona d’articulació dels peus dels cons i dels bastons amb les prolongacions ascendents de les cèl·lules bipolars.
Sin. compl.: capa basal de la retina, capa molecular externa de la retina