Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veurecarcinoma verrucĂłs (DEM)
 odontoestomatologia
 oncologia i radioterĂ pia
veureestat verrucĂłs (DEM)
 neurologia
veurehemangioma verrucĂłs (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 dermatologia
veureleucoplĂ sia verrucosa (DEM)
 anatomia patològica
 histologia
 oncologia i radioterĂ pia
veurelupus eritematĂłs verrucĂłs (DEM)
 dermatologia
 malalties i sĂ­ndromes
veureneurodermatitis verrucosa (DEM)
 dermatologia
 semiologia
veurenevus epidèrmic verrucós inflamatori lineal (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 pediatria
 semiologia
veurenevus verrucĂłs (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
veurepecilodèrmia congènita amb hiperqueratosi verrucosa (DEM)
 dermatologia
 genètica
 malalties i sĂ­ndromes
veurepsoriasi verrucosa (DEM)
 dermatologia
 malalties i sĂ­ndromes
Cerca rucĂł a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

carcinoma verrucĂłs m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
oncologia i radioterĂ pia
Varietat ben diferenciada del carcinoma escatós localitzat preferentment a la boca, però observat també en altres regions (laringe, cavitat nasal, esòfag, regió anorectal, penis, vulva, vagina, coll uterí, bufeta urinària, si pilonidal i pell, sobretot de la planta del peu), que té un creixement papil·lar, fungós amb tendència a infectar-se i envair lentament les estructures contigües. Les metàstasis limfàtiques regionals són extremament rares i no presenten metàstasis a distància. Comprèn diverses entitats com el condiloma acuminat gegant (tumor de Buschke-Löwenstein) i l’epitelioma cunniculat. L’anomenada papil·lomatosi oral florida representaria l’estadi precoç i no invasor del carcinoma verrucós.
Sin. compl.: tumor d’Ackerman

estat verrucĂłs m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Presència de diverses berrugues a la superfície de l’escorça cerebral.

hemangioma verrucĂłs m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
dermatologia
Malformació vascular de característiques clíniques i histològiques d’hemangioma amb aparició ulterior d’un component berrugós (acantosi i papil·lomatosi). Té un color vermell blavós i es localitza preferentment a les extremitats inferiors, però també als avantbraços i el tòrax.

leucoplĂ sia verrucosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
histologia
oncologia i radioterĂ pia
Leucoplàsia rugosa i berrugosa, deguda a un creixement endofític papil·lar o exofític i papil·lomatós. Sovint degenera en un carcinoma escatós.

lupus eritematĂłs verrucĂłs m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
malalties i sĂ­ndromes
Modalitat de lupus caracteritzada per lesions papulonodulars hiperqueratòtiques, localitzades als braços i a les mans, que semblen queratoacantomes o lesions de liquen pla hipertròfic, associades a LED de la cara.

neurodermatitis verrucosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
semiologia
Liquen simple crònic verrucós.

nevus epidèrmic verrucós inflamatori lineal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: NEVIL
anatomia patològica
dermatologia
pediatria
semiologia
Nevus que apareix en la infantesa, de creixement progressiu, caracteritzat per lesions eritematoscamoses o papuloqueratòtiques, berrugoses, pruents, amb signes inflamatoris, disposades linealment en una extremitat. L’anatomia patològica de les lesions és semblant a la de la psoriasi, per bé que hom no hi observa abscessos de Munro.

nevus verrucĂłs m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
Varietat de nevus epidèrmic caracteritzat per la formació de pàpules berrugoses de color carnós, gris brut o bru, distribuïdes per la zona afectada en forma d’excrescències còrnies o queratòtiques. Histològicament hom hi observa una ortohiperqueratosi (nevus epidèrmic dur) i, a vegades, una paraqueratosi focal semblant a la poroceratosi de Mibelli (nevus verrucós amb poroceratosi).
Sin. compl.: nevus berrugós, nevus epidèrmic pilós

pecilodèrmia congènita amb hiperqueratosi verrucosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
genètica
malalties i sĂ­ndromes
Dermatosi probablement heretada amb caràcter autosòmic recessiu, que afecta ambdós sexes, molt rara, caracteritzada per una pecilodèrmia de la cara en infants d’edats compreses entre els 6 i els 12 mesos. Un tret característic és la presència d’hiperqueratosi verrucosa palmoplantar molt accentuada, susceptible de degenerar secundàriament en un carcinoma espinocel·lular.
Sin. compl.: sĂ­ndrome de Dowling

psoriasi verrucosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
malalties i sĂ­ndromes
Psoriasi amb lesions molt engruixides per un dipòsit massiu de material corni, que es localitza principalment en la regió sacra i, a vegades, en les extremitats.
Sin. compl.: psoriasi inveterada