Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veureblau de PrĂşssia (DEM)
 quĂ­mica
veurenitroprussiat (DEM)
 angiologia
 farmacologia
 quĂ­mica
veurenitroprussiat de sodi (DEM)
 angiologia
 farmacologia
 toxicologia
veurePrĂşssia (DEM)
 epònims
Cerca russia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

blau de PrĂşssia m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Ferrocianur fèrric.
Sin. compl.: blau de BerlĂ­n

nitroprussiat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
farmacologia
quĂ­mica
Cianocomplex de ferro, de nom químic pentacianonitrosilferrat i fórmula (Fe(CN5)NO)=. La seva sal sòdica, nitroprussiat sòdic és emprada per al reconeixement de l’ió sulfur, amb el qual dóna una coloració vermella fugaç; té activitat com a fàrmac vasodilatador i és emprat per via intravenosa en el tractament de les crisis hipertensives.

nitroprussiat de sodi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
farmacologia
toxicologia
Pentacis(cià-C) nitrosilferrat(2-) disòdic, de fórmula C5H4FeNa2N6O3; nitrovasodilatador que actua com a vasodilatador arteriovenós en augmentar l’alliberació d’òxid nítric a l’endoteli vascular. És emprat com a hipotensor per via intravenosa. Té un inici d’efecte ràpid i una semivida d’eliminació molt curta, de manera que en parar la infusió deixa ràpidament d’exercir efecte. És metabolitzat a cianida i tiocianats, i alguns dels seus efectes indesitjats es deuen als seus metabòlits. Cal determinar les concentracions d’aquests metabòlits (cianida i tiocianat) per a evitar la intoxicació per cianats si es manté la infusió de nitroprussiat durant dies. És inestable a la llum i cal protegir les infusions de manera adequada.

PrĂşssia n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Antic Estat de l’Europa bàltica.
V.: blau de PrĂşssia m.