Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veuresíncope (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 neurologia
veuresíncope (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veuresíncope anginosa (DEM)
 cardiologia
veuresíncope cardíaca (DEM)
 angiologia
 cardiologia
veuresíncope cardiovascular (DEM)
 angiologia
 cardiologia
veuresíncope circulatòria perifèrica (DEM)
 angiologia
 cardiologia
veuresíncope de l’acceleració (DEM)
 angiologia
 cardiologia
veuresíncope defecatòria (DEM)
 angiologia
 cardiologia
veuresíncope deglutòria (DEM)
 angiologia
 cardiologia
veuresíncope emocional (DEM)
 angiologia
 cardiologia
Cerca síncope a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

síncope f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
neurologia
Pèrdua sobtada i transitòria de la consciència provocada per una disminució del flux sanguini cerebral amb deficiència del metabolisme cerebral, que es resol espontàniament sense deixar seqüeles neurològiques, associada amb debilitat muscular amb pèrdua del to postural o bé, accessòriament, amb convulsions. Hom en distingeix tres categories: síncope cardíaca, síncope circulatòria perifèrica i síncope neurològica.
de Bewusstlosigkeit, Synkope
en syncope
es síncope
fr syncope
it sincope

síncope f.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en syncopation subst.
es síncopa f.

síncope anginosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
Síncope cardíaca provocada per una angina de pit.

síncope cardíaca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
Síncope provocada per una disminució sobtada del cabal cardíac o la incapacitat d’augmentar-lo durant l’exercici físic, produïda per diversos trastorns cardíacs: alteracions obstructives manifestades en forma de síncope d’esforç (estenosi aòrtica, miocardiopatia hipertròfica obstructiva, estenosi pulmonar, hipertensió pulmonar, mixoma cardíac, cardiopaties congènites: tetralogia de Fallot, comunicació interventricular, etc.), trastorns arítmics (blocatge auriculoventricular, síndrome del nòdul sinusal malalt, taquicàrdia supraventricular, etc.), i disfunció cardíaca aguda (tamponament cardíac, dissecció aòrtica i embolisme pulmonar). La síncope cardíaca de l’infart de miocardi o de l’angina de pit es deguda a insuficiència ventricular amb hipotensió arterial accentuada per isquèmia, taquiarítmies ventriculars o bradiarítmies (síndrome de bradicàrdia-hipotensió).

síncope cardiovascular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
Conjunt de trastorns fisiopatològics que inclouen el grup de les síncopes cardíaca i circulatòria perifèrica. El terme és equivalent en molts casos a síncope.

síncope circulatòria perifèrica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
Síncope provocada per una fallida de la regulació de la tensió arterial: hipotensió ortostàtica, síncope vasovagal, hipersensibilitat del si carotidi i les síncopes reflexes desencadenades per la deglució (síncope deglutòria), la defecació (síncope defecatòria), la micció (síncope miccional), la tos (síncope tussigènica), o els accessos dolorosos de la neuràlgia del glossofaringi.

síncope de l’acceleració f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
Síncope d’anòxia que es presenta en pilots durant vols acrobàtics per la distribució alterada de la massa sanguínia a conseqüència de les acceleracions.

síncope defecatòria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
Síncope circulatòria perifèrica reflexa desencadenada per la defecació.

síncope deglutòria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
Síncope circulatòria perifèrica reflexa desencadenada per la deglució.
Sin. compl.: síncope per deglució

síncope emocional f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
Síncope circulatòria perifèrica reflexa desencadenada per una emoció.