Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureconducte de Saviotti (DEM)
 anatomia
 gastroenterologia
veurefase sàvica (DGEOL)
 geologia hist√≤rica
veurefase sàvica (TTG)
 geologia
veureidiota savi sàvia (DEM)
 salut mental
veureintoxicació per savina (DEM)
 farmacologia
 miscel¬∑l√†nia
 toxicologia
veureSavill, Thomas Dixon (DEM)
 ep√≤nims
veuresavina (DEM)
 miscel¬∑l√†nia
veuresavinar (VMCS)
 gesti√≥ i √ļs sostenible del s√≤l
veuresavinar (DCA)
 bot√†nica
veuresavinosa (DCA)
 ecologia
Cerca savi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conducte de Saviotti m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
gastroenterologia
Fenedures formades artificialment entre les cèl·lules glandulars del pàncrees injectat.

fase sàvica f.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Fase tectònica del cicle mesoalpí, que s’escaigué en el límit entre l’Oligocè i el Miocè (Catià-Aquitanià).
en Savic orogeny
es fase s√°vica
fr phase de la Save, phase savique

fase sàvica c. nom. f.
Una taula dels temps geològics
geologia
Fase tectònica (o orogènica) del cicle mesoalpí, que s'escaigué al límit entre l'Oligocè i el Miocè (Catià-Aquitanià). Definida per H. Stille (1924) a Trifail, als Pirineus septentrionals, prop del riu Save (o Sava) (depart. de la Haute-Garonne, Llenguadoc, França), d'on ha pres el nom.
Sin. compl.: fase del Save c. nom. f.
de savische Gebirgsbildung c. nom. f.
en Savic orogeny subst.
es fase s√°vica c. nom. f.
fr phase Save c. nom. f., phase savique c. nom. f.

idiota savi sàvia m. i f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Persona amb un retard mental important que, en canvi, excel¬∑leix en mem√≤ria, en m√ļsica o en matem√†tiques.
Sin. compl.: idiota prodigi

intoxicació per savina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
toxicologia
Intoxicació que es deu a la conífera Juniperus sabina, de simptomatologia semblant a la intoxicació per ruda.

Savill, Thomas Dixon n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge de Londres, 1856-1910.
V.: eritrodèrmia f.

savina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
miscel·lània
Arbust perennifoli (Juniperus sabina) de la família de les cupressàcies, que es fa a les serralades mediterrànies per damunt dels 1.000 m. Produeix un oli volàtil, un dels components del qual és el sabinol, emprat en medicina popular per les seves propietats emmenagogues, antireumàtiques i antihelmíntiques; havia estat usat, també, com a avortiu. Pot produir una intoxicació greu, l’anomenat sabinisme.

savinar m.
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
gesti√≥ i √ļs sostenible del s√≤l
es sabinar m.
fr maquis à genévrier de Phénice c. nom. m.

savinar m.
Diccionari de les ciències ambientals
botànica
Bosquina en què predomina la savina comuna (Juniperus phoenicea).
Sin. compl.: savinosa f.
en Juniperus phoenicea bush subst.
es sabinar de sabina negra m.
fr brousse à sabine de Phénicie f.

savinosa f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Savinar.
Sin. pref.: savinar m.
en Juniperus phoenicea bush subst.
es sabinar m.
fr brousse à sabine de Phénicie f.