Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veuredesinsectació (DEM)
 medicina preventiva i salut pública
 microbiologia i patologia infecciosa
veuredesinsectació (DAGRIC)
 agricultura
veuredesinsectació (DRAMAD)
 ramaderia
veuredesinsectar (DEM)
 medicina preventiva i salut pública
 microbiologia i patologia infecciosa
veuredesinsectar (DAGRIC)
 agricultura
veuredesinsectar (DRAMAD)
 ramaderia
veuredisèctasi (DEM)
 anatomia
 obstetrícia i ginecologia
 semiologia
 urologia
veuresecta (DJC)
 dret canònic
Cerca secta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

desinsectació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
medicina preventiva i salut pública
microbiologia i patologia infecciosa
Conjunt de processos encaminats a destruir insectes i altres artròpodes, especialment si són patògens o transmissors de malalties.

desinsectació f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Destrucció dels insectes i altres artròpodes que poden transmetre malalties.
es desinsectación f.

desinsectació f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Destrucció dels insectes, especialment els patògens o transmissors de malalties, d’un medi, d’una instal·lació o d’un animal.
es desinsectación f.

desinsectar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
medicina preventiva i salut pública
microbiologia i patologia infecciosa
Sotmetre a desinsectació.

desinsectar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Eliminar insectes i altres artròpodes que poden transmetre infeccions.
es desinsectar v. tr.

desinsectar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Dur a terme una desinsectació.
es desinsectar v. tr.

disèctasi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
obstetrícia i ginecologia
semiologia
urologia
Dificultat d’un esfínter o d’un coll tubular per obrir-se; especialment es diu del coll de la bufeta urinària que, a causa de lesions orgàniques o de trastorns funcionals, és el motiu més freqüent de la retenció d’orina.

secta f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Conjunt de persones que professen una doctrina particular, especialment en religió, que s’aparta de la majoritària o establerta.
es secta