Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (25 registres)
veurehipersegmentació (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veurehiposegmentació (DEM)
 anatomia
 semiologia
veurehiposegmentació dels neutròfils (DEM)
 citologia
 immunologia
 semiologia
veuremoviment de segmentació (DEM)
 gastroenterologia
veurenucli de segmentació (DEM)
 citologia
 embriologia
veuresegmentació (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veuresegmentació (DEM)
 embriologia
veuresegmentació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuresegmentació (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veuresegmentació accessòria (DEM)
 embriologia
Cerca segmentació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

hipersegmentació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Aparició de múltiples divisions en segments o lòbuls.

hiposegmentació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
semiologia
Disminució dels segments d’una estructura.

hiposegmentació dels neutròfils f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
immunologia
semiologia
Disminució de la segmentació dels leucòcits neutròfils que hom observa amb caràcter hereditari (anomalia de Pelger-Huët) o de forma adquirida (pseudoanomalia de Pelger-Huët en leucèmies mieloides i en síndromes mielodisplàstiques).

moviment de segmentació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
Un dels moviments de l’intestí prim durant la digestió, consistent en petites contraccions circulars, irregulars o rítmiques, que provoquen un seguit d’estrangulacions de l’intestí i li donen un aspecte semblant a una tira de salsitxes.

nucli de segmentació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
embriologia
Nucli de fertilització després que s’ha iniciat la segmentació embrionària.
Sin. compl.: nucli de clivatge
en cleavage nucleus

segmentació f. obs.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Diferenciació magmàtica.
es segmentación
fr segmentation

segmentació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Etapa del desenvolupament embrionari que consisteix en la divisió contínua i successiva de l’ou fins que s’origina la blàstula.
en cleavage, segmentation

segmentació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Divisió en parts més o menys semblants. Hom anomena, per exemple, segmentació haustral la formació de saculacions a la paret del budell gros, i segmentació metamèrica la repetició d’una sèrie d’elements pertanyents a cadascun dels principals sistemes orgànics del cos al llarg del seu eix anteroposterior o de l’eix d’un apèndix. És molt ben definida en anèl·lids i artròpodes, on dóna lloc a unitats anomenades segments o metàmers, i limitada a algunes parts del sistema nerviós, dels músculs i de l’esquelet entre els vertebrats.
en cleavage, segmentation

segmentació f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en segmentation subst.
es segmentación f.
fr segmentation f.

segmentació accessòria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Segmentació perifèrica dels ous telolecítics a causa de polispèrmia.