Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (42 registres)
veureamiloïdosi senil (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 geriatria
 malalties i síndromes
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureanxietas presenilis (DEM)
 conceptes generals i de suport
 geriatria
 salut mental
veurearc senil (DEM)
 anatomia patològica
 geriatria
 oftalmologia
veurearteriosclerosi senil (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 geriatria
 malalties i síndromes
veureatròfia cerebral senil (DEM)
 geriatria
 neurologia
 semiologia
veureatròfia cutània senil (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 geriatria
 malalties i síndromes
veureatròfia vulvar senil (DEM)
 cirurgia
 geriatria
 malalties i síndromes
 obstetrícia i ginecologia
veurecarst senil (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veurecataracta senil (DEM)
 geriatria
 oftalmologia
veurecistitis senil (DEM)
 geriatria
 semiologia
 urologia
Cerca senil a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amiloïdosi senil f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
geriatria
malalties i síndromes
tècniques diagnòstiques i de tractament
Conjunt de plaques amiloïdals del cor, el pàncrees, les articulacions i el sistema nerviós central observades en autòpsies d’individus vells que no han presentat manifestacions clíniques d’amiloïdosi.

anxietas presenilis f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
geriatria
salut mental
Estat d’angoixa que precedeix la senectut.

arc senil m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
geriatria
oftalmologia
Formació grogosa localitzada a la vora de la còrnia, produïda per infiltració adiposa, que s’observa principalment en els vells.

arteriosclerosi senil f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
geriatria
malalties i síndromes
Arteriosclerosi que apareix en persones d’edat avançada, semblant a la hipertensiva però no necessàriament deguda a la hipertensió arterial.

atròfia cerebral senil f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
geriatria
neurologia
semiologia
Demència degenerativa caracteritzada per una atròfia cerebral moderada i difusa amb dilatació discreta dels ventricles cerebrals amb plaques senils comparables a les de la malaltia d’Alzheimer, envoltades de reacció glial, especialment abundants en les regions frontal, temporals i parietoocipitals, sense afectació de les àrees primàries motores, sensitives o sensorials, i en les estructures subcorticals dels nuclis amigdalins i hipotalàmics, els cossos mamil·lars i els tubercles quadrigeminats. Es caracteritza per trastorns de la memòria recent, fatigabilitat intel·lectual, distímia amb tendència depressiva o indiferència afectiva, idees delirants, falses impressions, agitació diürna i nocturna, agressivitat, descurança de la higiene corporal, de la vestimenta i de l’alimentació, desorientació temporospacial, repetitivitat oral, empobriment del llenguatge, etc.
Sin. compl.: demència atròfica, demència senil, presbiofrènia

atròfia cutània senil f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
geriatria
malalties i síndromes
Vegeu atròfia cutània actínica.

atròfia vulvar senil f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
geriatria
malalties i síndromes
obstetrícia i ginecologia
Trastorn de la vulva que apareix a partir de la menopausa o després d’una ovariectomia total sense substitució hormònica; és caracteritzada per canvis regressius dels llavis menors i majors i del clítoris i atròfia de la mucosa vaginal, sense esclerosi ni leucoplàsia. S’acompanya de pruïja d’intensitat lleu.
Sin. compl.: atròfia genital senil

carst senil m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Carst molt evolucionat en què la circulació aquosa torna a ésser subaèria a causa de l’esfondrament del sostre de les galeries i dels rebliments detrítics; sols hi queden les torrelles (o hums) residuals calcàries envoltades per la plana al·luvial.
en old karst
es carst senil, karst senil
fr karst sénile

cataracta senil f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
geriatria
oftalmologia
Procés inevitable, amb l’edat, d’opacificació del cristal·lí; sol ésser nuclear o cortical, i moltes vegades combinada (corticonuclear).

cistitis senil f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
geriatria
semiologia
urologia
Cistitis pròpia de les dones velles; sense períodes de calma, produeix accentuades pol·laciúria i disúria acompanyades de tenesme i sovint d’incontinència.