Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 166 (1.656 registres)
veureabĂ sia atĂ ctica (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureabĂ sia coreica (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureabĂ sia espĂ stica (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureabĂ sia paralĂ­tica (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureabĂ sia tremolosa (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureablèpsia (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 oftalmologia
veureabrosia (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
veureacalĂ sia (DEM)
 gastroenterologia
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
 otorinolaringologia
veureacalĂ sia vigorosa (DEM)
 gastroenterologia
 neurologia
 semiologia
veureacantestèsia (DEM)
 neurologia
Cerca sia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abĂ sia atĂ ctica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Dificultat de caminar a causa de l’atàxia.

abĂ sia coreica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Abàsia que és deguda a la no coordinació pròpia dels malalts que sofreixen de corea de Sydenham.

abĂ sia espĂ stica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
AbĂ sia deguda a una espasticitat de les extremitats inferiors.

abĂ sia paralĂ­tica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
òrgans i sistemes
AbĂ sia deguda a la impossibilitat de moure els mĂşsculs de les cames.

abĂ sia tremolosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
òrgans i sistemes
AbĂ sia que Ă©s ocasionada per tremolor de les cames.
Sin. compl.: abĂ sia trepidant

ablèpsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
oftalmologia
Ceguetat, manca o pèrdua de la vista.

abrosia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
Manca d’alimentació.

acalĂ sia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
otorinolaringologia
Trastorn motor primari de l’esòfag, de causa desconeguda, que es presenta entre els 40 i els 60 anys d’edat, associat amb una degeneració i disminució de les cèl·lules ganglionars del plexe d’Auerbach, semblantment al que ocorre en el megaesòfag de la forma crònica de la malaltia de Chagas. Es caracteritza per una relaxació incompleta de l’esfínter esofàgic inferior, després de la deglució i per una absència del peristaltisme esofàgic. La tensió de l’esfínter esofàgic inferior pot ésser normal o augmentada. Es manifesta clínicament per disfàgia de líquids i de sòlids i regurgitació d’aliments retinguts en l’esòfag, amb alteracions respiratòries (tos nocturna, pneumònies iteratives) produïdes per l’aspiració del material regurgitat. El trànsit esofagogàstric demostra una dilatació de l’esòfag, el qual acaba en forma cònica, semblantment a la punxa d’un llapis. L’endoscòpia esofagogàstrica i la manometria esofàgica són exploracions complementàries de gran utilitat en el diagnòstic de la malaltia.
de Sphinkterspasmus
en achalasia
es acalasia
fr achalasie
it acalasia

acalĂ sia vigorosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
neurologia
semiologia
Acalàsia amb espasme esofàgic difús. Hom observa radiològicament i endoscòpica contraccions no propulsives de l’esòfag i una manca de relaxació de l’esfínter esofàgic interior.

acantestèsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Tipus de parestèsia amb sensació de punxes o espines.