Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 65 (642 registres)
veureab√ļlia social (DEM)
 salut mental
veureacantosi nigricans benigna associada amb malalties endocrines (DEM)
 anatomia patol√≤gica
 dermatologia
 endocrinologia i nutrici√≥
 malalties i s√≠ndromes
veureacantosi nigricans benigna associada amb síndromes hereditàries (DEM)
 dermatologia
 gen√®tica
 malalties i s√≠ndromes
veureàcid isociànic (DEM)
 qu√≠mica
 toxicologia
veureàcid isocítric (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 qu√≠mica
veureactor social | actora social (DCA)
 economia
 sociologia
veureadaptació social (DEM)
 psicologia
veureadequació social (DJC)
 dret penal
veureafàsia associativa (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureafàsia dissociada (DEM)
 malalties i s√≠ndromes
 neurologia
Cerca soc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ab√ļlia social f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Inactivitat social com a resultat de la incapacitat de prendre una decisió, encara que hi hagi voluntat de fer-ho.

acantosi nigricans benigna associada amb malalties endocrines f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
endocrinologia i nutrició
malalties i síndromes
Acantosi nigricans benigna no hereditària que es desenvolupa en el curs de tumors de la hipòfisi (adenomes), craniofaringiomes, tumors suprarenals (síndrome de Cushing, malaltia d’Addison), tumors ovàrics (síndrome de Stein-Leventhal). També pot presentar-se en la diabetis juvenil.

acantosi nigricans benigna associada amb síndromes hereditàries f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
genètica
malalties i síndromes
Acantosi nigricans benigna que acompanya determinades síndromes hereditàries autosòmiques recessives: lipodistròfia progressiva congènita, síndrome de Bloom, disostosi craniofacial de Crouzon, síndrome de Lawrence, síndrome de Miescher, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Rabson-Mendelhall i síndrome de Rud.

àcid isociànic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
toxicologia
Líquid metzinós i corrosiu, de fórmula HN=C=O, forma tautòmera de l’àcid ciànic.

àcid isocítric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
química
Isòmer de l’àcid cítric que en forma aniònica constitueix una de les etapes del cicle de Krebs.

actor social | actora social m. i f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
sociologia
Individu, grup o institució que se sent afectada per una activitat d’altri i que té interès a participar en el procés de decisió sobre aquesta activitat.
en stake holder subst.
es actor social m.
fr partie prenante m.

adaptació social f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Procés mitjançant el qual un individu, un grup o una col·lectivitat s’acomoden i viuen en llur medi físic i social.

adequació social c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Adaptació a una societat.
es adecuación social

afàsia associativa f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Afàsia de conducció.
Sin. pref.: afàsia de conducció f.

afàsia dissociada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Nom donat a cadascun dels trastorns af√†sics seg√ľents: an√†rtria de Pierre Marie (af√†sia motora subcortical), al√®xia af√†sica, acalc√ļlia, agrafia, sordesa verbal pura i am√ļsia.