Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 15 (141 registres)
veureĂ cid crisofĂ nic (DEM)
 miscel·lĂ nia
 quĂ­mica
veureadenocarcinoma esofĂ gic (DEM)
 gastroenterologia
 oncologia i radioterĂ pia
 otorinolaringologia
veureampul·la esòfagica (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 otorinolaringologia
veureangiofibroma nasofaringi (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 otorinolaringologia
 pediatria
veureartèries esofàgiques (DEM)
 angiologia
 Ă˛rgans i sistemes
 otorinolaringologia
veurearticulaciĂł metatarsofalĂ ngica (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 reumatologia
 traumatologia i ortopèdia
veureatrèsia esofàgica (DEM)
 genètica
 otorinolaringologia
 pneumologia
 semiologia
veureblocatge anestèsic glossofaringi (DEM)
 anatomia patològica
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 otorinolaringologia
veurebraquiesòfag (DEM)
 gastroenterologia
 malalties i sĂ­ndromes
veurebroncoesofĂ gic -a (DEM)
 gastroenterologia
 pneumologia
Cerca sofĂ  a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Ă cid crisofĂ nic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
miscel·lània
quĂ­mica
1,8-dihidroxi-3-metilantraquinona, present en el senet, alguns lĂ­quens, la crisarobina, etc.

adenocarcinoma esofĂ gic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
oncologia i radioterĂ pia
otorinolaringologia
Adenocarcinoma de l’esòfag originat en una mucosa metaplàstica de Barrett o en focus de mucosa gàstrica heterotòpica. Constitueix aproximadament el 10 % de tots els càncers esofàgics.

ampul·la esòfagica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Nom donat per Lerche a una dilatació transitòria situada a la part proximal del vestíbul gastroesofàgic. Està limitada, per dalt, per la inserció de làmina ascendent del lligament frenoesofàgic i, per baix, per l’esfínter esofàgic inferior.

angiofibroma nasofaringi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
otorinolaringologia
pediatria
Angiofibroma localitzat en la paret posterolateral del nas, concretament en la zona d’unió de l’apòfisi esfenoïdal del palatí, la branca horitzontal del vòmer i l’arrel de l’apòfisi pterigoide de l’esfenoide. Ocorre quasi exclusivament en infants i joves del sexe masculí, entre els 10 i els 25 anys, predilecció que suggereix que aquesta neoplàsia sigui androgenodependent. Es tracta d’una tumoració polipoide que sagna abundosament al més mínim contacte i que pot ocluir completament les fosses nasals. Pot estendre’s per sota de la vora lliure del paladar tou, penetrar en l’antre maxil·lar, fer protusió per fora dels orificis nasals, afectar la nasofaringe i, àdhuc, l’òrbita i la cavitat cranial. Es compon microscòpicament d’una col·lecció intricada de vasos sanguinis o d’un estroma fibrós. Algunes vegades experimenta una regressió parcial després de la pubertat.

artèries esofàgiques f. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Origen, aorta toràcica, tiroïdal inferior i gàstriques esquerres; distribució, esòfag.
Vegeu Taula de les artèries.

articulaciĂł metatarsofalĂ ngica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
reumatologia
traumatologia i ortopèdia
Cadascuna de les que, de tipus condilartrosi, hi ha entre els metatarsians i les primeres falanges.
Vegeu Taula de les articulacions.

atrèsia esofàgica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
otorinolaringologia
pneumologia
semiologia
Falta de continuïtat congènita de la llum de l’esòfag que s’associa gairebé sempre amb una fístula traqueoesofàgica; el pas del contingut àcid de l’estómac a la tràquea, a través de la fístula, origina lesions pulmonars.
Sin. compl.: atrèsia d’esòfag, imperforació esofàgica

blocatge anestèsic glossofaringi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
otorinolaringologia
Blocatge anestèsic del nervi glossofaringi utilitzat en el dolor produït per neoplàsies de la base de la llengua, l’epiglotis i les amígdales palatines.

braquiesòfag m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
malalties i sĂ­ndromes
Malformació congènita caracteritzada per la curtedat anormal de l’esòfag i per la presència del càrdies i del fons de l’estómac per sobre el diafragma. El reflux constant del suc gàstric àcid cap a l’esòfag és causa d’esofagitis, úlceres pèptiques, hematèmesis, vòmits i anèmia. Aquesta afecció pot desaparèixer amb l’edat.

broncoesofĂ gic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
pneumologia
Relatiu o pertanyent a bronquis i esòfag alhora; es diu d’una fístula, per exemple.