Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 229 (2.284 registres)
veurea sol·licitud de (DJC)
 dret
veurea un sol efecte (DJC)
 dret
veureabsoldre1 (DJC)
 dret penal
veureabsoldre2 (DJC)
 dret penal
veureabsoldre posicions (DJC)
 dret
veureabsolt | absolta (DJC)
 dret
veureabsolució (DJC)
 dret
veureabsolut (DPF)
 transport ferroviari
veureabsolutisme (DJC)
 dret constitucional
veureabsolutori | absolutòria (DJC)
 dret
Cerca sol a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a sol·licitud de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A petició de.
Ex.: Es va modificar el text de la proposta a sol·licitud de tots els portaveus.
Sin. pref.: a petició de loc. prep.
es a solicitud de, a petición de, a instancias de, a requerimiento de, a ruego de, a súplica de, a súplicas de

a un sol efecte loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a l’efecte devolutiu, s’aplica a un contracte o a un altre document jurídic.
Ex.: Els interessats signen aquest contracte per duplicat, a un sol efecte, en la data i al lloc indicats a l’encapçalament.
Sin. compl.: amb un sol efecte loc. adv.
es a un solo efecto, en un solo efecto

absoldre1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Eximir d’una pena, d’un deure, d’una obligació o d’una responsabilitat.
Ex.: El capellà el va absoldre de tots els pecats que havia comès.
es absolver

absoldre2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Declarar {algú} lliure d’una acusació.
Ex.: El jutge l’ha absolt dels càrrecs que se li havien imputat.
es absolver

absoldre posicions c. v.
Diccionari jurídic
dret
Respondre una de les parts d’un judici, subjecta a jurament o promesa, a les preguntes formulades per l’altra part o pel jutge.
Ex.: La part demandada ha de ser requerida perquè comparegui al judici en condicions d’absoldre posicions.
es absolver posiciones

absolt | absolta adj.
Diccionari jurídic
dret
Eximit d’una pena, d’un deure, d’una obligació o d’una responsabilitat.
Ex.: No entrarà a la presó perquè va ser absolt de tots els càrrecs.
es absuelto | absuelta

absolució f.
Diccionari jurídic
dret
Acció d’absoldre.
Ex.: Absolució general. Una absolució judicial.
es absolución

absolut adj. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dit del senyal que no es pot ultrapassar quan ordena la parada.
es absoluta
fr absolu

absolutisme m.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Sistema de govern en què el poder suprem és exercit per una autoritat única, sense cap mena de limitació constitucional o jurídica.
es absolutismo

absolutori | absolutòria adj.
Diccionari jurídic
dret
Que absol.
Ex.: L’advocat presentà proves absolutòries.
es absolutorio | absolutoria