Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veureafta solitĂ ria (DEM)
 anatomia patològica
 odontoestomatologia
 traumatologia i ortopèdia
veureelectrĂł solitari (DEM)
 fĂ­sica
 quĂ­mica
veureesteatocistoma solitari (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
veurefascicle solitari (DEM)
 neurologia
 Ă˛rgans i sistemes
veurefibril·lació auricular solitària (DEM)
 cardiologia
veurefol·licle limfàtic solitari (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 histologia
veurelipoma solitari (DEM)
 anatomia patològica
 traumatologia i ortopèdia
veuremastocitoma solitari (DEM)
 anatomia patològica
 citologia
 dermatologia
 pediatria
veuremiofibroma solitari (DEM)
 anatomia patològica
veurenucli del fascicle solitari (DEM)
 neurologia
 Ă˛rgans i sistemes
Cerca solitari a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afta solitĂ ria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
odontoestomatologia
traumatologia i ortopèdia
Tipus d’afta de la mucosa bucal, no recidivant, causada habitualment per una mossegada accidental o per un traumatisme dental. També pot coexistir ocasionalment amb infeccions agudes i trastorns digestius.

electrĂł solitari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
quĂ­mica
Electró que es troba completament sol en una capa elèctrica de l’àtom.

esteatocistoma solitari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
Estatocistoma de presentaciĂł aĂŻllada i infreqĂĽent.

fascicle solitari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Petit feix de fibres longitudinals del bulb raquidi, situat per dintre del nucli de Burdach, que va des del quart ventricle fins a l’encreuament sensitiu o cinta de Reil; en realitat es tracta d’una dependència dels nervis glossofaringi i pneumogàstric; també se’l coneix per fascicle de Gierke, de Stilling i respiratori de Krause.
Sin. compl.: fascicle de Gierke, fascicle de Stilling, fascicle respiratori de Krause

fibril·lació auricular solitària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
Fibril·lació auricular de causa desconeguda.

fol·licle limfàtic solitari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
histologia
Fol·licle limfàtic aïllat, present en nombre variable en diverses mucoses.

lipoma solitari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
traumatologia i ortopèdia
Forma localitzada de lipoartritis del genoll. A través d’un esquinç de la càpsula articular passa una massa adiposa, que s’hipertrofia.
Sin. compl.: lipoma extracapsular de Lancereaux

mastocitoma solitari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
citologia
dermatologia
pediatria
Mastocitosi cutània localitzada caracteritzada per la presència d’un node únic, present en néixer o desenvolupat durant els primers mesos de la vida, originat a partir d’una màcula brunenca, de superfície llisa o rugosa (pell de taronja), localitzada en qualsevol part del cos, però especialment al dors de la mà. La lesió pot acompanyar-se de la formació d’ampul·les.
Sin. compl.: mastocitoma localitzat, mastocitosi localitzada, nevus de mastòcits

miofibroma solitari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
Miofibroma que presenta una tumoració única. El terme s’aplica especialment a la presentació de la neoplàsia en l’adult.

nucli del fascicle solitari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Columna de cèl·lules nervioses que segueix la cara interna del fascicle solitari, per bé que a vegades l’envolta completament, on van a parar els elements fibril·lars del fascicle esmentat. En la seva part superior acaben les fibres sensitives del nervi de Wrisberg, en la mitjana les fibres descendents del glossofaringi sensitiu i en la inferior les fibres sensitives del penumogàstric.
Sin. compl.: nucli solitari