Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veureautosuggestió (DEM)
 malalties i síndromes
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureautosuggestió (DEM)
 salut mental
 traumatologia i ortopèdia
veurecontrasuggestió (DEM)
 psiquiatria
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureheterosuggestió (DEM)
 salut mental
veurenarcosuggestió (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 salut mental
veuresuggestió (DEM)
 salut mental
veuresuggestió directa (DEM)
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuresuggestió hipnòtica (DEM)
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuresuggestió indirecta (DEM)
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuresuggestió negativa (DEM)
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca suggestió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

autosuggestió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Tipus de suggestió en què el subjecte utilitza per a si mateix una idea o sentiment creats i cultivats per la pròpia psique. Si l’autosuggestió és voluntària, pot ésser emprada com a mètode terapèutic; patològicament hom la troba en individus hiperemotius.

autosuggestió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
traumatologia i ortopèdia
Estat mental posttraumàtic en el qual les suggestions són fàcilment acceptades de manera que el més petit traumatisme produeix paràlisi, contractures, etc.

contrasuggestió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
tècniques diagnòstiques i de tractament
Tècnica emprada en psiquiatria, especialment en malalts negativistes, consistent en la suggestió precisament oposada d’allò que el terapeuta es proposa.
en countersuggestion
es contrasugestión

heterosuggestió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Suggestió procedent d’una altra persona; oposat a autosuggestió.

narcosuggestió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
salut mental
Suggestió efectuada en una persona sotmesa a l’acció de narcòtics.

suggestió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Procés psíquic, de caràcter subconscient, tendent a realitzar una idea o un sentiment rebuts d’un mateix (autosuggestió) o d’una altra persona. Es diferencia de l’acte voluntari, bé que no comporta un simple automatisme, ans més aviat una certa modificació de l’atenció, de tal manera que aquesta es fa exclusiva i és sostinguda sense esforç. De valor pràctic en l’ordre educacional, la suggestió és provocada sovint amb finalitats terapèutiques.
de Beeinflussung, Suggestion
en suggestion
es sugestión
fr suggestion
it suggestione

suggestió directa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Afirmació simple i llisa de la idea que hom vol imposar.

suggestió hipnòtica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Suggestió efectuada en estat hipnòtic, per la qual hom indueix el subjecte a la creença d’idees o a l’execució d’actes, a vegades contra la seva voluntat.

suggestió indirecta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Mètode psicoteràpic consistent a insinuar una idea al subjecte, de manera que aquest cregui que ha sorgit d’ell mateix.

suggestió negativa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Suggestió que té per objecte inhibir un procés mental o motor ja iniciat o a punt d’iniciar-se.