Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureentresuor (DEM)
 dermatologia
veuresuor (DEM)
 dermatologia
 endocrinologia i nutrició
veuresuor blava (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 endocrinologia i nutrició
 semiologia
veuresuor col·liquativa (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
veuresuor fosforescent (DEM)
 endocrinologia i nutrició
veuresuor nocturna (DEM)
 semiologia
veuresuor verda (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 endocrinologia i nutrició
 semiologia
Cerca suor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

entresuor f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
Suor lleu.

suor f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
endocrinologia i nutrició
Líquid excretat per les glàndules sudorípares eccrines i apocrines de la pell. La suor eccrina és incolora, clara d’aspecte aquós i és formada per aigua, sodi, potassi, magnesi, clor, lactat, urea i petites quantitats d’aminoàcids, amines biogèniques, prostaglandines i vitamines; la funció principal és termoreguladora, puig que les quantitats excretades depenen de l’estimulació tèrmica, per bé que també dels estímuls emocionals (sudoració dels palmells i plantes dels peus). La secreció sudorípara apocrina és viscosa, groguenca i de quantitat més moderada; inicialment és estèril, inodora, rica en colesterol, triglicèrids i àcids grassos lliures; també conté èsters de colesterol, èsters de cera i esqualè, i en proporcions insignificants dehidroepiandrosterona i androsterona; en la superfície cutània es converteixen les substàncies esmentades en diversos composts responsables de l’olor característica final.
de Schweiss
en sweat
es sudor
fr sueur
it sudore

suor blava f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
endocrinologia i nutrició
semiologia
Cromhidrosi observada en els treballadors del coure.

suor col·liquativa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
Suor copiosa extenuant que apareixia en els últims períodes de la tuberculosi.

suor fosforescent f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
Fosforescència de la suor, observada alguna vegada a conseqüència de la ingestió de peix fosforescent.

suor nocturna f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
semiologia
Sudoració que es presenta durant el son; és freqüent en els infants o en malalts afectats de malalties consumptives.

suor verda f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
endocrinologia i nutrició
semiologia
Sudoració de color verd observada en obrers que treballen amb coure.