Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 27 (265 registres)
veureabissobentònic | abissobentònica (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veureàcid cetònic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veureàcid crotònic (DEM)
 miscel·lĂ nia
 quĂ­mica
veurealcohol cetònic (DEM)
 quĂ­mica
veurealdehid cetònic (DEM)
 quĂ­mica
veureamina psicotònica (DEM)
 farmacologia
 neurologia
 psiquiatria
veureanàlisi tectònica (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureangiotònic -a (DEM)
 angiologia
veureanisotònic -a (DEM)
 quĂ­mica
veureantitònic -a (DEM)
 farmacologia
 Ă˛rgans i sistemes
Cerca tònic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abissobentònic | abissobentònica adj.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Abissobèntic.

àcid cetònic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Compost orgànic que té almenys una funció àcid carboxílic i una funció cetona. L’àcid pirúvic és el més simple dels àcids cetònics.

àcid crotònic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
miscel·lània
quĂ­mica
Cadascun dels isòmers cis- i trans- de l’àcid 2-butenoic, de fĂłrmula CH3—CH=CH—COOH, especialment el trans-. Aquest Ă cid gras insaturat es troba a l’oli de cròton.

alcohol cetònic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Alcohol que conté també el grup cetònic.

aldehid cetònic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Aldehid que conté també el grup cetònic.

amina psicotònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
neurologia
psiquiatria
Cadascun dels psicofàrmacs que provoquen reaccions estimulants i antinarcòtiques sobre el còrtex cerebral, especialment l’efedrina i l’amfetamina.

anàlisi tectònica f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Estudi a gran escala de les deformacions sofertes per les unitats geològiques d’un sector de l’escorça terrestre i de les diverses fases que hi han intervingut.
en tectonic analysis
es análisis tectónico
fr analyse tectonique

angiotònic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
Que augmenta la tensiĂł vascular.

anisotònic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Que té una pressió osmòtica diferent de la de la solució a la qual es compara.

antitònic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
òrgans i sistemes
Que redueix el to o la tonicitat.