Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 32 (317 registres)
veureadenoma tòxic (DEM)
 anatomia patol√≤gica
 endocrinologia i nutrici√≥
 otorinolaringologia
 t√®cniques diagn√≤stiques i de tractament
veureamaurosi tòxica (DEM)
 neurologia
 oftalmologia
 semiologia
 toxicologia
veureambliopia tòxica (DEM)
 endocrinologia i nutrici√≥
 neurologia
 oftalmologia
 semiologia
veureanafilaxi citotòxica (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 farmacologia
 immunologia
veureanagotòxic -a (DEM)
 farmacologia
 toxicologia
veureanàlisi toxicològica (DEM)
 t√®cniques diagn√≤stiques i de tractament
 toxicologia
veureanatòxic -a (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 immunologia
 medicina preventiva i salut p√ļblica
 microbiologia i patologia infecciosa
veureanèmia hemolítica per tòxics (DEM)
 hematologia i hemoter√†pia
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
 toxicologia
veureanticòs citotòxic (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 immunologia
veureanticòs limfocitotòxic (DEM)
 immunologia
Cerca tòxic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adenoma tòxic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
endocrinologia i nutrició
otorinolaringologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Node tiro√Įdal √ļnic, hipercaptant en la gammagrafia de la gl√†ndula tiroide (node calent), amb autonomia funcional, que provoca una inhibici√≥ del funcionalisme de la resta del par√®nquima glandular. L‚Äôadministraci√≥ d‚Äôhormona tirostimulant (TSH) permet observar gammagr√†ficament la gl√†ndula inhibida. En una fase avan√ßada de la malaltia, l‚Äôadenoma pot presentar una secreci√≥ excessiva d‚Äôhormones tiro√Įdals i produeix un hipertiro√Įdisme i, llavors, √©s anomenat goll uninodular t√≤xic, goll adenomat√≥s t√≤xic, node t√≤xic, node t√≤xic de Plummer o malaltia de Plummer. En una fase inicial, sense hipertiro√Įdisme, √©s anomenat node actiu, node calent o node aut√≤nom. √Čs una afecci√≥ de predomini netament femen√≠, observada entre els 30 i els 40 anys de la vida. L‚Äôexist√®ncia de malignitat neopl√†stica en un node calent √©s excepcional.

amaurosi tòxica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
oftalmologia
semiologia
toxicologia
Amaurosi que és deguda a la combinació alcohol/tabac amb dèficit de complex vitamínic B; afecta el nervi òptic, en general per darrere del disc (retrobulbar).

ambliopia tòxica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
neurologia
oftalmologia
semiologia
Ambliopia causada per excés d’alcohol i de tabac o per malnutrició; no és una ambliopia stricto sensu, atès que hi ha lesió orgànica del nervi òptic, però aquesta es detecta setmanes després de la pèrdua de visió.

anafilaxi citotòxica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
farmacologia
immunologia
Anafilaxi que es produeix per injecció d’anticossos contra els antígens constituents de les membranes cel·lulars de l’organisme, amb activació del sistema del complement.

anagotòxic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
toxicologia
Que té capacitat de contrarestar l’acció d’un tòxic.

anàlisi toxicològica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
toxicologia
A√Įllament, identificaci√≥ i dosificaci√≥ de subst√†ncies t√≤xiques que poden √©sser trobades en l‚Äôorganisme. Aquests t√≤xics poden √©sser a√Įllats mitjan√ßant el buit (gasos i vapors), la destil¬∑laci√≥ (t√≤xics vol√†tils), la destrucci√≥ de la mat√®ria org√†nica acompanyant (t√≤xics minerals) o els dissolvents (t√≤xics org√†nics fixos). Una vegada a√Įllats cal procedir a llur identificaci√≥ i dosificaci√≥, amb m√®todes qu√≠mics, f√≠sics o biol√≤gics.

anatòxic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
immunologia
medicina preventiva i salut p√ļblica
microbiologia i patologia infecciosa
Relatiu o pertanyent a l’anatoxina.

anèmia hemolítica per tòxics f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
toxicologia
An√®mia hemol√≠tica adquirida produ√Įda per agents infecciosos (plasmodis, bab√®sies, bartonel¬∑les) o llurs toxines (clostridis, estafil¬∑lococs, pneumococs, Escherichia coli), per agents qu√≠mics (ars√®nic, coure, plom, cloramina, fenilhidrazina), f√≠sics (calor) o per verins de serps i aranyes.

anticòs citotòxic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
immunologia
Anticòs dirigit contra antígens cel·lulars; mitjançant llur unió són activats el sistema de complement o les cèl·lules citotòxiques i es dóna lloc a la lisi cel·lular.

anticòs limfocitotòxic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
Anticòs específic per als antígens d’histocompatibilitat, que indueix la lisi cel·lular en fixar-se en la membrana dels limfòcits.