Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (57 registres)
veurecalcinosi de la túnica mitjana (DEM)
 angiologia
 endocrinologia i nutrició
 hematologia i hemoteràpia
veurecapa circular de la túnica muscular (DEM)
 gastroenterologia
 odontoestomatologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecapa de la túnica muscular de l’úter (DEM)
 obstetrícia i ginecologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecapa longitudinal de la túnica muscular (DEM)
 gastroenterologia
 odontoestomatologia
 Ã²rgans i sistemes
veurelesió de túnica de ceba (DEM)
 anatomia patològica
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
veureneptúnic | neptúnica1 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 geologia general
veureneptúnic | neptúnica2 (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureplec de la túnica mucosa de la bufeta del fel (DEM)
 gastroenterologia
 histologia
 Ã²rgans i sistemes
veureplec mal·lear de la túnica mucosa de la caixa del timpà (DEM)
 histologia
 Ã²rgans i sistemes
 otorinolaringologia
veureroca neptúnica (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
Cerca túnica a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

calcinosi de la túnica mitjana f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
endocrinologia i nutrició
hematologia i hemoteràpia
Lesió de les artèries de calibre gran o mitjà que ateny exclusivament la capa mitjana, amb degenaració de les fibres elàstiques i substitució per teixit fibrós, hemorràgies focals i dipòsits de calci. S’associa amb arteriosclerosi i amb arteriopatia diabètica.
Sin. compl.: arteriosclerosi de Mönckeberg, calcificació de Mönckeberg, degeneració de Mönckeberg, esclerosi de Mönckeberg

capa circular de la túnica muscular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
odontoestomatologia
òrgans i sistemes
Capa de fibres circulars de la túnica muscular de l’esòfag, l’estómac, el budell prim, el còlon i el recte.

capa de la túnica muscular de l’úter f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrícia i ginecologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les capes que formen la túnica muscular de l’úter: 1) capa externa formada per un estrat extern de fibres musculars longitudinals i un estrat intern de fibres transversals o circulars; 2) capa mitjana, que és la més gruixuda i és formada per un sistema de feixos musculars que segueixen totes les direccions i s’encreuen en tots sentits; 3) capa interna, formada per un estrat intern de fibres longitudinals i un estrat extern de fibres circulars.

capa longitudinal de la túnica muscular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
odontoestomatologia
òrgans i sistemes
Capa de fibres longitudinals de la túnica muscular de l’esòfag, l’estómac, el budell prim, el còlon i el recte.

lesió de túnica de ceba f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
hematologia i hemoteràpia
semiologia
Fibrosi periarterial dels fol·licles limfàtics de la melsa i dels ganglis limfàtics, en el lupus eritematós sistèmic, observable histològicament en forma d’anells concèntrics integrats per fibres col·làgenes gruixudes amb fibroblasts intersticials. És una reacció hística produïda pel dipòsit d’immunocomplexos.
en onion scale lesion

neptúnic | neptúnica1 adj. obs.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
geologia general
1. Relatiu o pertanyent al neptunisme.
2. Relatiu o pertanyent a les roques d’origen aquàtic o marí, per oposició a plutònic.
V. t.: roca plutònica f.
Ant.: plutonià | plutoniana adj., plutònic | plutònica adj.
Sin. compl.: neptunià | neptuniana adj.
en neptunian, neptunic
es neptuniano, neptúnico
fr neptunien

neptúnic | neptúnica2 adj.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Format geomorfològicament per l’acció de les aigües.
en neptunian, neptunic
es neptuniano, neptúnico
fr neptunien

plec de la túnica mucosa de la bufeta del fel m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
histologia
òrgans i sistemes
Cadascun dels plecs mucosos de la vesícula biliar que delimiten els espais poligonals anomenats arèoles i ofereixen, en conjunt, l’aspecte d’un rusc.

plec mal·lear de la túnica mucosa de la caixa del timpà m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Cadascun dels dos replecs mucosos horitzontals, anterior i posterior, que aixequen els lligaments timpanomal·leals. Sota del plec posterior hi ha també l’apòfisi prima del martell, el lligament anterior d’aquest osset, l’artèria timpànica i la porció anterior de la corda del timpà.

roca neptúnica f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Roca pertanyent al grup de les roques formades per l’acció de l’aigua, o sota la mar.
2. Segons la proposició de Read (1944), terme equivalent a qualsevol roca sedimentària.
Ant.: roca terrígena f.
en neptunian rock
es roca neptúnica
fr roche neptunienne