Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 378 (3.771 registres)
veurea destall (DJC)
 dret
veurea tall de (DJC)
 dret
veureabdominogenital (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 urologia
veureabdominoscrotal (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 urologia
veureabetalipoproteïnèmia (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 genètica
 malalties i sĂ­ndromes
 pediatria
veureabrasiĂł dental (DEM)
 odontoestomatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureabscés anorectal (DEM)
 anatomia patològica
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureabscés isquiorectal (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureabscés palatal (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 odontoestomatologia
veureabscés pelvirectal superior (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
Cerca tal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a destall loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A preu fet1.
Ex.: A la fĂ brica treballa a destall.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

a tall de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A manera de.
Ex.: A tall de resum ens contà que l’havien absolt de totes les acusacions, però no entrà en detalls. A tall de conclusió, s’ha destacat que la crisi ha servit per a reduir els costos significativament.
Sin. pref.: a manera de loc. prep.
es a manera de, a modo de

abdominogenital adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
urologia
Relatiu o pertanyent a l’abdomen i els òrgans genitals.

abdominoscrotal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
urologia
Relatiu o pertanyent a l’abdomen i l’escrot.

abetalipoproteïnèmia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
genètica
malalties i sĂ­ndromes
pediatria
Malaltia hereditària autosòmica recessiva, de presentació infantil, caracteritzada per l’absència de quilomicrons, de lipoproteïnes de densitat molt baixa (VLDL), de lipoproteïnes de densitat intermèdia (IDL), i de lipoproteïnes de densitat baixa (LDL), és a dir, les lipoproteïnes que posseeixen apoproteïnes B (B100 i B48). No obstant això, la síntesi d’apoproteïnes B és normal, i el trastorn es troba en l’absència de la proteïna microsòmica transportadora de triglicèrids, situada normalment al reticle endoplasmàtic de les cèl·lules intestinals i hepàtiques. Hi ha una hipocolesterolèmia i una hipotrigliceridèmia molt accentuades. Les manifestacions clíniques són: esteatorrea, malabsorció de les vitamines liposolubles, atàxia espinocerebel·losa, retard mental, polineuritis, miopatia cèria, retinitis pigmentària, acantocitosi i anèmia hemolítica. Hom distingeix dues modalitats clíniques: l’abetalipoproteïnèmia normotrigliceridèmica, en què predomina l’atàxia i l’acantocitosi, o la malaltia per dipòsit de quilomicrons, caracteritzada fonamentalment per esteatorrea i dipòsit de greixos en la mucosa intestinal. És dita també síndrome de Bassen-Kornzweig.
Sin. compl.: sĂ­ndrome de Bassen-Kornzweig

abrasiĂł dental f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Destrucció o eliminació, per fregament, dels teixits durs de les peces dentàries (esmalt i dentina). Pot ésser fisiològica, quan és causada per l’edat, o patològica, com a conseqüència de l’hàbit morbós de carrisquejar, o bé terapèutica (abrasió dental selectiva) per a corregir una maloclusió.
en grinding

abscés anorectal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Supuració dels teixits que envolten el canal anal i el recte inferior, generalment produïda per estafilococs, colibacils i, més rarament, per estreptococs i pròteus. En la majoria dels casos hom considera que la infecció s’origina en les criptes de Morgagni (criptitis) i en les glàndules de la túnica mucosa rectal. Des d’aquest punt inicial es formaria un abscés interesfinteral que es propagaria en una o diverses direccions: abscés perianal, isquiorectal, submucós i pelvirectal. A vegades els abscessos isquiorectals i pelvirectals presenten una propagació perirectal fins a l’altre costat: abscés de ferradura. Els abscessos anorectals tenen, en general, tendència a fistulitzar-se (fístula anal). La predisposició més important als abscessos anorectals i a les fístules anals és la malaltia de Crohn.

abscés isquiorectal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Abscés anorectal, extraesfinteral, localitzat a la fossa isquiorectal, originat a partir d’una infecció perianal o bé d’un abscés pelvirectal superior que travessi l’elevador de l’anus.
Sin. compl.: abscés pelvirectal inferior

abscés palatal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
odontoestomatologia
Abscés localitzat al paladar i que sol ésser secundari a un abscés dental.

abscés pelvirectal superior m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Abscés anorectal desenvolupat per sobre de l’elevador de l’anus. És més greu que l’abscés isquiorectal, car la seva difusió pot esdevenir més gran (cel·lulitis pelviana). És un veritable flegmó subperitoneal. Pot obrir-se espontàniament en la llum rectal o travessar l’elevador i penetrar en la fossa isquiorectal.