Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 33 (329 registres)
veurea bastança (DJC)
 dret
veurea curta distància1 (DJC)
 dret
veurea curta distància2 (DJC)
 dret
veurea instància de part (DJC)
 dret
veurea instàncies de1 (DJC)
 dret
veurea instàncies de2 (DJC)
 dret
veurea llarga distància1 (DJC)
 dret
veurea llarga distància2 (DJC)
 dret
veurea porta tancada (DJC)
 dret
veurea senyals tancats (DPF)
 transport ferroviari
Cerca tanc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a bastança loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Prou.
Ex.: Han demostrat a bastança que l’acusat era culpable.
Sin. pref.: prou adv.
es en cantidad suficiente

a curta distància1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb la boca de l’arma a una distància entre trenta centímetres i un metre respecte a l’objecte al qual hom dispara.
Ex.: El forense determinà que l’havien disparat a curta distància.
es a corta distancia

a curta distància2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Amb la boca de l’arma a una distància entre trenta centímetres i un metre respecte a l’objecte al qual hom dispara, s’aplica a trets.
Ex.: La ferida provocada pel tret a curta distància que li van disparar a la cama podria complicar-se.
es a corta distancia

a instància de part loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Mitjançant la sol·licitud d’una part amb interès legítim.
Ex.: El tribunal de l’execució ha acordat la suspensió de l’execució de la sentència a instància de part.
Sin. compl.: a petició de part loc. prep.
es a instancia de parte, a petición de parte

a instàncies de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A petició de.
Ex.: A instàncies dels candidats, es comunicarà la llista d’admesos abans del que estava previst. La propietària ha acceptat tancar la botiga demà a la tarda a instàncies seves.
Sin. pref.: a petició de loc. prep.
es a instancias de

a instàncies de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A requeriment de2.
Ex.: Investigaran l’alcaldessa per un possible cas de frau a instàncies del Tribunal de Comptes.
Sin. pref.: a requeriment de2 loc. prep.
es a instancias de

a llarga distància1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb la boca de l’arma a una distància de la pell superior a l’abast dels elements que produeixen el tatuatge, generalment a més d’un metre.
Ex.: El forense ha afirmat que l’havien disparat a llarga distància.
es a larga distancia

a llarga distància2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Disparat amb la boca de l’arma a una distància de la pell superior a l’abast dels elements que produeixen el tatuatge, generalment a més d’un metre.
Ex.: Els trets a llarga distància deixen una marca característica a la pell.
es a larga distancia

a porta tancada loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A porta closa.
Ex.: El judici se celebrà a porta tancada.
Sin. pref.: a porta closa loc. adv.
es a puerta cerrada

a senyals tancats loc. adj.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Expressió emprada per designar el mode d’explotació en què els senyals es troben normalment tancats i només s’obren quan és indispensable.