Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veurea tasca (DJC)
 dret
veurecomplexitat de la tasca (VPCA)
veuredificultat de la tasca (VPCA)
veuretasca (VPCA)
veuretasca (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veuretasca (DJC)
 història del dret
veuretasca acadèmica (LDLHL)
 didĂ ctica de la llengua
veuretasca d'acaçament (VPCA)
 aprenentatge percepto-motor
veuretasca de detecciĂł de senyals (VPCA)
veuretasca de vigilĂ ncia (VPCA)
Cerca tasca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a tasca loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A preu fet1.
Ex.: Com que no li poden oferir una plaça fixa, l’han contractat a tasca.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

complexitat de la tasca c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1975b.
en task complexity subst., task difficulty subst.

dificultat de la tasca c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V.: complexitat de la tasca c. nom. f.
en task difficulty subst.

tasca f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a TurrĂł 1912; Castellanos 1975; Garcia 1975b.
en task subst.

tasca f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Barra de sorra a l’entrada d’un port.
V. t.: escull1 m.
2. Barra de sorra formada pels corrents al llarg de la costa.
V. t.: cordĂł litoral m.

tasca f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
ImposiciĂł senyorial equivalent a una onzena part de la collita.
es onceno

tasca acadèmica f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didĂ ctica de la llengua
Activitat d’aprenentatge.
Sin. pref.: activitat d’aprenentatge f.

tasca d'acaçament c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
aprenentatge percepto-motor
en tracking task subst.

tasca de detecciĂł de senyals c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en signal detection task subst.

tasca de vigilĂ ncia c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en vigilance task subst.