Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (69 registres)
veureautotutela (DJC)
 dret civil
veureautotutela administrativa (DJC)
 dret pĂşblic
veurebatela (BMC)
 bastiments
veurecautela (DJC)
 dret
veurecautela de Socini (DJC)
 dret civil
 dret notarial
veurecautela Socini (DJC)
 dret civil
veurecautela sociniana1 (DJC)
 dret civil
veurecautela sociniana2 (DJC)
 dret civil
 dret notarial
veurecautelar (DJC)
 dret
veureclausula ad cautelam (DJC)
 dret romĂ 
Cerca tela a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

autotutela f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Facultat que es reconeix a les persones capaces de designar en una escriptura pública qui n’ha de ser el tutor o tutora en el cas que sigui declarada incapaç.
V. t.: tutela2 f.
es autotutela

autotutela administrativa c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Potestat que té l’Administració per a tutelar-se a si mateixa, sense necessitat d’acudir als tribunals.
V. t.: potestat d’execució forçosa c. nom. f., potestat executiva c. nom. f.
es autotutela administrativa

batela [eu] f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastiment basc.

cautela f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Prudència o prevenció davant la possibilitat que succeeixi un fet, especialment un perill.
Ex.: Tenir la cautela d’assegurar els béns per perill d’incendi.
es cautela

cautela de Socini c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
dret notarial
Cautela sociniana1 i cautela sociniana2.
Sin. pref.: cautela sociniana1 c. nom. f., cautela sociniana2 c. nom. f.
es cautela de Socini

cautela Socini c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
V.: cautela sociniana2 c. nom. f.
es cautela Socini

cautela sociniana1 c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Disposició testamentària per mitjà de la qual la persona testadora grava una atribució en concepte de llegítima que té un valor superior al que correspon a la legitimària, de tal manera que aquesta ha d’optar entre acceptar-la així o reclamar només la llegítima estricta.
Sin. compl.: cautela de Socini c. nom. f.
es cautela sociniana, cautela gualdense

cautela sociniana2 c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
dret notarial
Declaració de voluntat dirigida pel causant de la successió al legitimari, en què li fa saber que, si no compleix les càrregues o limitacions imposades, la seva participació en l’herència quedarà reduïda a la llegítima, amb pèrdua de tot el que se li hagi deixat a més d’aquesta.
Sin. compl.: cautela de Socini c. nom. f.
V. t.: llegĂ­tima3 f., llegĂ­tima4 f.
es cautela gualdense, cautela sociniana

cautelar adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fruit de la cautela o preventiu.
Ex.: Les mesures cautelars només les pot adoptar l’òrgan competent.
es cautelar

clausula ad cautelam [la] c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Clàusula que figurava en els testaments i que declarava nul qualsevol testament que s’atorgués amb posteritat a aquell.