Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (113 registres)
veurealopècia temporal (DEM)
 dermatologia
 traumatologia i ortopèdia
veureapòfisi temporal (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
veureaponeurosi temporal (DEM)
 histologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureĂ rea escatosa temporal (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
veureĂ rea temporal (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
veureartèria temporal mitjana (DEM)
 angiologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureartèria temporal superficial (DEM)
 angiologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureartèries temporals profundes (DEM)
 angiologia
 odontoestomatologia
 Ă˛rgans i sistemes
veurearteritis temporal (DEM)
 angiologia
 semiologia
veureauriculotemporal (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 otorinolaringologia
Cerca temporal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alopècia temporal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
traumatologia i ortopèdia
Alopècia reversible produïda per una lesió exògena o endògena i transitòria sobre els fol·licles pilosos en fase d’anagen. L’etiologia és múltiple: alopècia medicamentosa, infeccions (febre tifoide, grip, sífilis, erisipela), alopècia endocrina, malalties cròniques (lupus eritematós sistèmic, dermatomiositis, eritrodèrmia, diabetis, sida), ferropènia, alopècia psicogènica, alopècia fisiològica del nadó, etc.

apòfisi temporal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Angle posterior del pòmul que articula amb l’apòfisi zigomàtica del temporal.

aponeurosi temporal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
òrgans i sistemes
Aponeurosi que, fixada a l’arc zigomàtic, envolta el múscul temporal mitjançant dos fulls: un de profund i un altre de superficial.
Sin. compl.: fĂ scia temporal

Ă rea escatosa temporal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Cara externa del temporal.

Ă rea temporal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Zona situada per sobre de la fossa temporal, tocant a l’angle extern de l’ull.

artèria temporal mitjana f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen, temporal superficial just per damunt de l’arc zigomàtic; distribució, múscul temporal.
Vegeu Taula de les artèries.

artèria temporal superficial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Origen, caròtide externa; branques, facial transversa, temporal mitjana zigomaticoorbitària, auricular anterior, frontal, parietal i parotídia; distribució, músculs temporal, masseter, frontal i orbicular, meat auditiu extern, orella, pell de la cara i del crani, glàndula paròtide, articulació temporomaxil·lar.
Vegeu Taula de les artèries.

artèries temporals profundes f. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
odontoestomatologia
òrgans i sistemes
Origen, maxil·lar interna; distribució, múscul temporal.
Vegeu Taula de les artèries.

arteritis temporal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
semiologia
Vasculitis granulomatosa que afecta, pràcticament sempre, l’aorta i els troncs supraaòrtics, per bé que les manifestacions clíniques depenen de les alteracions de les branques de la caròtide, especialment de l’artèria temporal superficial, caracteritzada per una infiltració limfocítica (limfòcits T del tipus CD4), de macròfags i de cèl·lules gegants multinucleades, localitzada preferentment en la zona d’unió de les túniques íntima i mitjana o en l’adventícia, o bé abastant tot el gruix de la part arterial, amb fragmentació de les fibres elàstiques i proliferació de la túnica íntima (estenosi). En la meitat dels casos s’associa amb la polimiàlgia reumàtica. Es presenta en individus per sobre dels 55 anys i la simptomatologia clínica inclou manifestacions cranials: cefalea, claudicació mandibular, enduriment i disminució o absència del pols de les artèries temporals superficials, i possibilitat d’aparició de ceguesa unilateral o bilateral, o bé hemianòpsies o quadrantanòpsies, d’aparició sobtada i degudes a neuritis òptica isquèmica (afectació de les artèries ciliars posteriors, o bé trombosi de l’artèria central de la retina). Rarament són afectades les artèries de les extremitats (manifestacions isquèmiques semblants a l’arteritis de Takayasu i desenvolupament d’un aneurisma aòrtic) o les artèries caròtides i vertebrals (accident vascular cerebral), o bé les coronàries (cardiopatia isquèmica). La VSG està molt augmentada, sovint per sobre dels 100 mm. El diagnòstic definitiu s’estableix mitjançant la biòpsia de l’artèria temporal superficial, per bé que no sempre és positiva a causa del caràcter segmentari de les lesions. Un criteri diagnòstic fonamental és la millora clínica, espectacular, a les 48 hores amb el tractament de prova amb corticoides a dosis altes.
Sin. compl.: arteritis cranial, arteritis de Horton

auriculotemporal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Relatiu o pertanyent a la regió delimitada per l’orella i l’os temporal.