Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (42 registres)
veureabstenir-se (DJC)
 dret penal
veureatenir-se (DJC)
 dret pĂşblic
veurecontenir (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecontenir (DJC)
 dret
veurecontenir-se (DEM)
 conceptes generals i de suport
 salut mental
veurecontenir-se (DEM)
 salut mental
veuredetenir1 (DJC)
 dret
veuredetenir2 (DJC)
 dret penal
veureno tenir fonament (DJC)
 dret
veureobtenir (DJC)
 dret
Cerca tenir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abstenir-se v. intr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Privar-se de fer alguna cosa o no prendre part en alguna cosa.
Ex.: Li van recomanar que, en cas de dubte, s’abstingués. Deu persones han votat a favor de l’acord, dues hi ha votat en contra i tres s’han abstingut de votar.
Sin. compl.: estar-se v. intr. pron.
es abstenerse

atenir-se v. intr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Adequar-se o conformar-se {a una situació o circumstància}, restar-hi fidel o no separar-se’n.
Ex.: Els empresaris de la comarca s’hauran d’atenir a la nova llei que regula les activitats econòmiques.
Sin. compl.: remetre’s v. intr. pron.
es atener, estar y pasar por

contenir v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Impedir que una cosa surti dels seus lĂ­mits, de la seva posiciĂł normal.

contenir v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Tenir o encloure dins seu.
Ex.: L’informe conté totes les dades econòmiques referents als moviments efectuats aquest any.
Sin. compl.: abraçar v. tr., comprendre v. tr., incloure v. tr.
es contener

contenir-se v. intr. pron.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
salut mental
Mantenir-se sense satisfer un desig, una necessitat.

contenir-se v. intr. pron.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Retenir-se, reprimir els propis sentiments, especialment la còlera o l’entusiasme.

detenir1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
AlgĂş, guardar o mantenir {alguna cosa} en la seva possessiĂł.
Ex.: El van acusar d’haver detingut béns de l’Estat il·legalment. Fa anys que deté un càrrec important a l’Ajuntament del seu municipi.
es retener

detenir2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Retenir provisionalment {algĂş} privant-lo de llibertat.
Ex.: Els Mossos d’Esquadra van detenir els imputats en el cas.
es detener

no tenir fonament c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Mancar allò sobre què recolza un judici o una apreciació.
Ex.: Les seves pretensions no tenen fonament.
es carecer de base

obtenir v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Aconseguir.
Ex.: Va obtenir una plaça a l’ajuntament.
Sin. pref.: aconseguir v. tr.
es alcanzar, conseguir, lograr, obtener