Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 131 (1.301 registres)
veurea ambdós efectes (DJC)
 dret
veurea costes de (DJC)
 dret
veurea costes i despeses de (DJC)
 dret
veurea tots dos efectes (DJC)
 dret
veurea tots els efectes (DJC)
 dret
veurea voltes (DJC)
 dret
veureab intestato (DJC)
 dret romà
veureabdomen distès (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
veureabintestat1 (DJC)
 dret romà
veureabintestat | abintestada2 (DJC)
 dret
Cerca tes a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a ambdós efectes loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a l’efecte devolutiu i a l’efecte suspensiu, s’aplica especialment a recursos i a apel·lacions.
Ex.: El recurs d’apel·lació va ser admès a ambdós efectes.
Sin. compl.: a tots dos efectes loc. adv.
es en ambos efectos

a costes de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A càrrec de2.
Ex.: Si la propietària vol fer obres de millora, són a costes d’ella en tots els casos.
Sin. pref.: a càrrec de2 loc. prep.
es a costa de, a expensas de

a costes i despeses de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A càrrec de2.
Ex.: Si la propietària vol fer obres de millora, són a costes i despeses d’ella en tots els casos.
Sin. pref.: a càrrec de2 loc. prep.
es a costa de, a expensas de

a tots dos efectes loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A ambdós efectes.
Ex.: L’apel·lació de la sentència definitiva s’oirà a tots dos efectes.
Sin. pref.: a ambdós efectes loc. adv.
es en ambos efectos

a tots els efectes loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En totes les circumstàncies.
Ex.: A tots els efectes, s’entén que les ofertes dels licitadors inclouen l’IVA en el preu.
es a todos los efectos

a voltes loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A vegades.
Ex.: A voltes, la justícia s’equivoca.
Sin. pref.: a vegades loc. adv.
es a veces

ab intestato [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
Sense haver fet testament.
Ex.: Si un vassall moria ab intestato, el senyor tenia dret a la tercera part dels seus béns.
Sin. compl.: abintestat1 adv.

abdomen distès m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Protrusió exagerada de la paret abdominal deguda a una acumulació de gasos o de líquid intraabdominal.

abintestat1 adv.
Diccionari jurídic
dret romà
Ab intestato.
Sin. pref.: ab intestato loc. adv.
es abintestado

abintestat | abintestada2 adj.
Diccionari jurídic
dret
Intestat | intestada.
Ex.: Trigaré en cobrar l’herència perquè es tracta d’una morta abintestada.
Sin. pref.: intestat | intestada adj.
es intestado | intestada