Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veurecanalicle eferent del testicle (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 urologia
veurecĂ ncer de testicle (DEM)
 oncologia i radioterĂ pia
 urologia
veureconducte excretor del testicle (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 urologia
veuredansa del testicle (DEM)
 urologia
veuredecorticaciĂł del testicle (DEM)
 cirurgia
 urologia
veuredors del testicle (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 urologia
veurelligament escrotal del testicle (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 urologia
veuremigraciĂł del testicle (DEM)
 embriologia
 urologia
veurepol anterior del testicle (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 urologia
veurepol posterior del testicle (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 urologia
Cerca testicle a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

canalicle eferent del testicle m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
urologia
Cadascun dels petits conductes que penetren en el cap de l’epidídim, procedents del rete testis.

cĂ ncer de testicle m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioterĂ pia
urologia
Tumor testicular, gairebé sempre (90 % dels casos) un tumor de cèl·lules germinals, originat en l’epiteli germinal dels túbuls seminífers. Altres modalitats histopatològiques són els tumors estromàtics cordonals sexuals, els tumors mixtos (germinals i estromàtics), els tumors primaris no específics dels testicles i els tumors metastàtics. Els tumors de cèl·lules germinals es classifiquen en dues categories: seminoma i tumors de cèl·lules germinals no seminomatosos (carcinoma embrionari, teratoma, coriocarcinoma, tumor del sac vitel·lí i teratocarcinoma). L’estadi in situ dels tumors de cèl·lules germinals és anomenat neoplàsia de cèl·lules germinals intratubular. Els tumors estromàtics cordonals sexuals es classifiquen en tumors de cèl·lules de Leydig (tumors de cèl·lules intesticials), tumors de cèl·lules de Sertoli i tumors de cèl·lules de la granulosa (anàlegs als ovàrics). Altres tipus de neoplàsia maligna testicular són el limfoma, els sarcomes (fibrosarcoma, osteosarcoma i condrosarcoma) i els tumors metastàtics. Les metàstasis testiculars s’originen en carcinomes de pulmó o de pròstata i en melanomes.

conducte excretor del testicle m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
urologia
Cadascuna de les vies excretores del semen: tĂşbuls rectes, xarxa de Haller, cons eferents i conducte epididimĂ tic.

dansa del testicle f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
urologia
Moviments d’ascensió i descens del testicle, en casos de neuràlgia testicular, produïts per contraccions del cremàster.

decorticaciĂł del testicle f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
urologia
IntervenciĂł practicada en hidroceles i hematoceles antigues.

dors del testicle m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
urologia
Vora posterior del testicle, unida a l’epidídim.

lligament escrotal del testicle m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
urologia
Làmina fibromuscular que surt de l’extrem posterior del testicle i s’insereix a la part corresponent de l’escrot.

migraciĂł del testicle f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
urologia
Descens del testicle durant la vida fetal des de la regiĂł lumbar fins a la bossa escrotal.

pol anterior del testicle m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
urologia
Extrem anterosuperior del testicle. A vegades presenta una petita prominència, la hidàtide de Morgagni.
Sin. compl.: pol superior del testicle

pol posterior del testicle m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
urologia
Extrem posteroinferior del testicle, del qual surt el lligament escrotal d’aquest òrgan.
Sin. compl.: pol inferior del testicle