Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 140 (1.394 registres)
veure1,1,2,2-tetracloroetà (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 toxicologia
veure2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina (DEM)
 química
veure2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (DCA)
 química
veurea contraclaror (VOCLUM)
 luminotècnia
veurea contracorrent (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureabstracció (DEM)
 odontoestomatologia
veureabstracció (DEM)
 salut mental
veureabstracció (DEM)
 química
veureabstractivitat (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureacció de retracte (DJC)
 dret civil
Cerca traç a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

1,1,2,2-tetracloroetà m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
toxicologia
Líquid d’olor clorofòrmica, de fórmula Cl2CHCHCl2, dotat d’acció narcòtica, però no emprat per la seva elevada toxicitat.

2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: TCDD
química
Compost altament tòxic, 10.000 vegades més que el cianur, estable, insoluble, no degradable per l’acció de bacteris. Penetra fàcilment a les cèl·lules i hi roman molt de temps. Quan es troba en suspensió en l’aire provoca fortes reaccions en els pulmons i en la pell (formació d’èczemes i de plaques amb punts blancs característics). Pertorba d’una forma considerable el fetge dels animals i la seva acció sobre el sòl i les restes vegetals és persistent durant molt de temps. Els seus grans efectes cancerígens foren constatats en la guerra del Vietnam i en la catàstrofe de Seveso el 1976.

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: TCDD
química
Dioxina extremament tòxica que causà una catàstrofe al voltant de la ciutat italiana de Seveso el 10 de juliol de 1976, a causa d’una fuita produïda en un complex químic.
V. t.: dioxina f., Seveso n. pr. f.
en 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin subst.
es 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina f.
fr 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine f.

a contraclaror loc. adv.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Dit de la forma de disposar un objecte translúcid de manera que quedi il·luminat pel darrera, és a dir que l’objecte resti situat entre la llum i l’ull.
Sin. compl.: de besllum loc. adv.

a contracorrent loc. adv.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
1. En sentit contrari al del corrent principal o dominant.
2. Del costat d’una elevació que mira al corrent d’aigua, al vent o al sentit del moviment d’una glacera.
en stoss side, upstream
es a contracorriente, corriente arriba
fr à contre-courant, face amont

abstracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
Maloclusió deguda al descens de les dents per sota del pla d’oclusió normal.
de Abstraktion
en abstraction
es abstracción
fr abstraction
it astrazione

abstracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Procés mental mitjançant el qual alguns dels elements que constitueixen una realitat concreta són destriats dels altres i considerats separadament.
de Abstraktion
en abstraction
es abstracción
fr abstraction
it astrazione

abstracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Separació dels constituents volàtils d’una mescla, destil·lació.
de Abstraktion
en abstraction
es abstracción
fr abstraction
it astrazione

abstractivitat f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en abstractedness subst.
es abstractividad f.
fr abstractivité f.

acció de retracte c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acció que s’interposa davant un tribunal ordinari per a reclamar l’eficàcia del dret de retracte.
V. t.: dret de retracte c. nom. m.
es acción de retracto