Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 33 (322 registres)
veurecàrrega en tractament (DCA)
 residus
veureefecte del tractament de residus orgànics (DCA)
 ecologia
veurellibre de tractaments medicamentosos (DRAMAD)
 ramaderia
veuremaltractament d’animals (DJC)
 dret penal
veuremaltractament d’obra (DJC)
 dret penal
veuremaltractaments (DJC)
 dret penal
veureplanta de tractament (DCA)
 residus
veureplanta de tractament de llots (DCA)
 residus
veureplanta de tractament mòbil (DCA)
 residus
veureplanta de tractament tèrmic (DCA)
 residus
Cerca tractament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

càrrega en tractament f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Coeficient entre el contaminant que es vol diàriament en un reactor biològic per ser tractat i el volum del reactor, que generalment s’expressa en kilograms del contaminant per metre cúbic del reactor.
V. t.: càrrega volúmica f.
en surface loading rate subst.
es velocidad de tratamiento de superficie f.
fr vitesse de traitement de surface f.

efecte del tractament de residus orgànics m.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Efecte en què la mescla de dos residus amb propietats individuals desfavorables al tractament anaerobi n’afavoreix el procés i aconsegueix una producció de gas superior als residus individuals.
en organic waste treatment effect subst.
es efecto del tratamiento de los residuos orgánicos m.
fr effet de traitement de déchet organique m.

llibre de tractaments medicamentosos m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Document oficial expedit pels serveis veterinaris oficials, on consten els tractaments amb fàrmacs que s’apliquen als animals de la ramaderia, i en què cada tractament és signat pel ramader i el veterinari responsable.
es libro de medicamentos m.

maltractament d’animals c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Acció lesiva que una persona comet de manera no accidental sobre un animal i que pot constituir un delicte o una falta.
es maltrato de animales

maltractament d’obra c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Agressió comesa contra una persona que no produeix una lesió definida com a delicte en el Codi penal.
V. t.: maltractaments m. pl.
es maltrato de obra

maltractaments m. pl.
Diccionari jurídic
dret penal
Lesió contra la integritat física o psíquica d’una persona.
V. t.: maltractament d’obra c. nom. m.
es malos tratos

planta de tractament f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Instal·lació destinada al tractament de residus i aigües residuals per tal d’alterar-ne les característiques físiques o químiques i facilitar-ne la deposició.
en treatment plant subst.
es planta de tratamiento f.
fr station d’épuration f.

planta de tractament de llots f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Instal·lació destinada a reduir el volum dels llots i fer-los manejables.
en sludge treatment plant subst.
es planta de trataminento de fangos f.
fr station de traitement des boues f.

planta de tractament mòbil f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Unitat modular i transportable pel tractament d’aigües residuals capaç d’aconseguir la qualitat desitjada d’un efluent. Sovint, la planta de tractament mòbil és utilitzada com a mesura temporal prèvia a una instal·lació de tractament permanent.
en package treament plant subst.
es planta de tratamiento móvil f.
fr plante du traitement portatif f.

planta de tractament tèrmic f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Instal·lació destinada al tractament tèrmic de residus.
en thermal treatment plant subst.
es planta de tratamiento térmico f.
fr installation de traitement thermique f.