Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 17 (163 registres)
veureantistreptocinasa (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 immunologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureantistreptocòccic -a (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureantistreptolisina (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 hematologia i hemoteràpia
 immunologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureantitreponemal (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veureantitreponemal (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureAntrept (VMCS)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
veurearteriostrepsi (DEM)
 angiologia
 cirurgia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureatrèpsia (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 gastroenterologia
 malalties i síndromes
 pediatria
veureatrèptic -a (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 gastroenterologia
 pediatria
veureatrèptic -a (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 gastroenterologia
 pediatria
Cerca trep a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

antistreptocinasa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
immunologia
microbiologia i patologia infecciosa
Anticòs que inhibeix l’estreptocinasa.
Sin. compl.: antistreptoquinasa

antistreptocòccic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
Que destrueix els estreptococs.

antistreptolisina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
abrev.: ASL
bioquímica i biologia molecular
hematologia i hemoteràpia
immunologia
microbiologia i patologia infecciosa
Anticòs que s’oposa a l’acció de l’estreptolisina O, antigen hemolític produït per l’estreptococ βhemolític del grup A. L’antistreptolisina inhibeix els efectes hemolítics de l’estreptolisina, però no determina immunització per a noves infeccions estreptocòcciques. Un títol altd’antistreptolisine s en el sèrum suggereix infeccions recents o repetides per estreptococs productors d’estreptolisines. La seva abreviatura és ASL.

antitreponemal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Efectiu contra el treponema.

antitreponemal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
Agent efectiu contra el treponema.

Antrept n. pr. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
en Anthrept n. pr.
es Anthrept n. pr. m.
fr Anthrept n. pr. m.

arteriostrepsi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cirurgia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Torsió d’una artèria a fi de cohibir una hemorràgia.

atrèpsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
gastroenterologia
malalties i síndromes
pediatria
Estat de desnutrició, deshidratació i gran debilitat orgànica que pot aparèixer a la primera infància com a conseqüència d’errors dietètics, diarrees infantils o malalties constitucionals.
Sin. compl.: atròfia neonatal de Parrot

atrèptic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
gastroenterologia
pediatria
Que pateix atrèpsia.

atrèptic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
gastroenterologia
pediatria
Relatiu o pertanyent a l’atrèpsia.