Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (41 registres)
veureAgència Estatal d’Administració Tributària (DJC)
 dret públic
 institució
veureAgència Tributària dels EUA (FONECO)
 economia
veureassignació tributària (DJC)
 dret canònic
veureatributar (DJC)
 dret fiscal i tributari
veurecanal distributari (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 geomorfologia fluvial i lacustre
veureconsulta tributària (DJC)
 dret fiscal i tributari
veurecontributari | contributària (DJC)
 dret
veuredefraudació tributària (DJC)
 dret penal
veuredelicte comptable tributari (DJC)
 dret penal
veuredeute tributari (DJC)
 dret fiscal i tributari
Cerca tributar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Agència Estatal d’Administració Tributària n. pr. f.
Diccionari jurídic
sigla: AEAT
dret públic
institució
Organisme públic responsable de l’aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner que gestiona, inspecciona i recapta impostos.
es Agencia Estatal de Administración Tributaria

Agència Tributària dels EUA n. pr. f.
Fonaments d’economia
economia
en Internal Revenue Service subst.

assignació tributària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Tècnica de finançament de les esglésies i confessions.
es asignación tributaria

atributar v. tr.
Diccionari jurídic
dret fiscal i tributari
Posar tribut.
Ex.: Alguns partits polítics estan a favor de deixar d’atributar les successions i donacions.
es imponer

canal distributari m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
geomorfologia fluvial i lacustre
Braç deltaic d’un curs fluvial que forma part d’una xarxa divergent a partir de l’àpex del delta, generalment poc meandriforme.
en distributary channel
es canal distributario
fr chenal distributaire

consulta tributària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret fiscal i tributari
Manifestació particular del dret de petició que tots els ordenaments constitucionals reconeixen als ciutadans.
es consulta tributaria

contributari | contributària m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que contribueix amb d’altres a la paga d’un tribut.
es contributario | contributaria

defraudació tributària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte fiscal.
Sin. pref.: delicte fiscal c. nom. m.
es defraudación tributaria, delito fiscal

delicte comptable tributari c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte contra la hisenda pública que consisteix a incomplir l’obligació de portar comptabilitat mercantil i registres fiscals o a falsejar la informació que contenen.
es delito contable tributario

deute tributari c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret fiscal i tributari
Deute que el subjecte passiu té envers la Hisenda pública, incloent-hi els impostos retinguts pagats a compte.
V. t.: quota tributària c. nom. f.
es deuda tributaria