Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 416 (4.157 registres)
veure2,4,6-trinitrotoluè (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitĂ ries
 quĂ­mica
veureabiotròfia (DEM)
 histologia
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureabiotròfia retinal (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
 oftalmologia
veureabiotròfic -a (DEM)
 histologia
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureabocador controlat (DCA)
 residus
 urbanisme
veureabocador controlat (DJC)
 dret ambiental
veureabocador incontrolat (DCA)
 residus
 urbanisme
veureabocament controlat (DCA)
 residus
veureabocament incontrolat (DCA)
 residus
veureabscés retrocecal (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
Cerca tro a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

2,4,6-trinitrotoluè m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: TNT
altres disciplines mèdiques/sanitàries
quĂ­mica
Derivat trinitrat del toluè, altament explosiu, de fórmula C7H5N3O6. Entre els obrers que intervenen en la seva fabricació pot provocar alteracions hemàtiques, i també irritacions cutànies i digestives.
Sin. compl.: trilita

abiotròfia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Procés degeneratiu dels elements histològics, especialment de les formacions nervioses, sense cap més causa aparent que l’acabament de llur vitalitat.

abiotròfia retinal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
oftalmologia
Terme general per a un grup de malalties degeneratives de la retina, com la retinitis pigmentària i la idiòcia amauròtica familiar.

abiotròfic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Relatiu o pertanyent a l’abiotròfia. Així, hi ha un grup de malalties abiotròfiques.

abocador controlat m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
urbanisme
Abocador que presenta les condicions idònies i on es duen a terme abocaments controlats. Les antigues pedreres, les mines en desús, les valls, els terrenys guanyats al mar, les fondalades, etc., són terrenys adequats per a contenir residus, els quals es compacten (si no s’ha fet prèviament en una planta de tractament) i es dipositen en capes, que es recobreixen amb terra, fins que, un cop completada la capacitat, se’n recobreix i precinta la superfície. Els abocadors controlats han de tenir un emplaçament i una gestió que evitin els problemes derivats de l’acumulació de residus, com la contaminació de les aigües pels lixiviats que s’hi produeixen, les males olors, la cria de certs animals que poden ser portadors de malalties, etc. La descomposició de la matèria orgànica en els abocadors produeix gas metà que es pot aprofitar com a combustible per a la producció d’energia.
Sin. compl.: dipòsit controlat m.
en controlled landfill [RU] subst., controlled tipping [EUA] subst., sanitary landfill [EUA] subst.
es vertedero controlado m.
fr décharge contrôlée f.

abocador controlat c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret ambiental
Abocador que presenta les condicions idònies per a dur-hi a terme abocaments controlats.
Sin. compl.: dipòsit controlat c. nom. m.
V. t.: residu especial c. nom. m., residu inert c. nom. m., residu no especial c. nom. m.
es depĂłsito controlado, vertedero controlado

abocador incontrolat m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
urbanisme
Abocador que no presenta les condicions mĂ­nimes adequades, en el qual es duen a terme abocaments incontrolats.
en fly tip subst., open dump subst., uncontrolled dump subst.
es vertedero incontrolado m.
fr décharge brute f., décharge incontrolée f., décharge sauvage f.

abocament controlat m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Abocament realitzat seguint uns procediments tècnics i una normativa determinats.
Sin. compl.: deposiciĂł controlada f.
en controlled dumping subst.
es vertido controlado m.
fr décharge controlée f.

abocament incontrolat m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Abocament realitzat sense seguir els procediments tècnics i la normativa establerts.
Sin. compl.: deposiciĂł incontrolada f.
en pirate waste dumping subst., uncontrolled dumping subst.
es vertido incontrolado m.
fr décharge non-controlée f.

abscés retrocecal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Abscés situat en l’espai retroperitoneal de darrere del cec, que és efecte secundari d’una apendicitis.